Welcome!

A warm welcome to my
personal website

Dr. sc. Ferdo Bašić

professor emeritus

Ferdo Bašić
 
 
O meniReview of Academic Activities (1971-2013) O meni
separator

PROFESSIONAL ACTIVITIES

separator

THEMATIC VARIOUS SOIL STUDIES

STUDIES AS RESULT OF INTERNATIONAL PROJECTS (20)

 1. Bašić,F., Pogodnost tala za različite namjene na području predviđenom za golfište Sečovlje, (stručno mišljenje), studija, rukopis, str. 38, Križevci 2013.,
 2. Bašić, F., Agrotehničke melioracije tala Hercegbosanske županije, poglavlje u studiji, studija u rukopisu pohranjena u knjižnici Zavoda za OPB, AFZ, str. 239-272, Zagreb, 2009.,
 3. Bašić, F., Sustavi uzgoja bilja – plodored i plodosmjena na području Herceg bosanske županije, poglavlje u studiji, studija u rukopis Zavoda za OPB, AFZ, str.273-295, Zagreb 2009.,
 4. Čustović, H., Bašić,F., Studija upravljanja prirodnim resursima i ekosistemima na području Livanjskog polja u cilju održivog razvoja, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Institut za pedologiju, agrohemiju i melioracije (PAM), str. 80, Sarajevo, 2008.,
 5. Alibabić, V., Bašić, F., Stanje i projekcija prihvatljivog razvoja poljoprivrede i industrije na području utjecaja Nacionalnog parka Una, studija u rukopisu pohranjena u knjižnici Zavoda za OPB, AFZ, str. 149, Bihać, 2005.,
 6. Bašić,F., Čustović, H., Korištenje, gospodarenje i zaštita tla na području Nacionalnog parka Una, studija u rukopisu pohranjena u knjižnici Zavoda za OPB, AFZ, str. 45, Zagreb, 2005.,
 7. Bašić,F., Tomić,F., Mađar,S., Removal of phosphate from detergents in the Danube basin, Final report of Croatia, PHARE Programme, Senator consult, study in manuscipt, deposited in library of Department of GA FAZ, p. 40 Budapest, 1996.,
 8. Bašić,F., Jelić-Mück,V., Grgić,Z., Environmental analysis, Private farm support services project of FAO-World bank, manuscript, deposited in library of Department GA FAZ, Rome, 1995.,
 9. Bašić,F., Butorac,A., Šalinović,I., Bašić,I., Agroecological Study of Horo Alleltu Farmland, Proposal for Preliminary Project of Integral Soil Conservation - Guidelines for Conservation Farming System, final revised ver­sion, Nekemte – Agroindustrial Project, Ministry of State Farms, Coffee and Tea Development-North Western Agricultural Development Corporation, Addis Ababa-Ethiopia, ETZ-Osijek-Republic of Croatia, manuscript, deposited in library of Department of GA FAZ, p. 111, Zagreb-Osijek, 1993.,
 10. Bašić,F., Land resources evaluation of Croatia, Agricultural sector review, FAO, Department of General Agronomy, University of Za­greb, manuscript, deposited in library of Department of GA FAZ, p. 41, Zagreb, 1993.,
 11. Bašić,F., Mesić,M., Kisić,I., Jelavić,V., Pravdić,V., Steinbauer,M., Villi,M., Danube Integrated Environmental study, Draft final report, phase I, for the Republic of Croatia, Urbanistički institut Hrvatske, Hasskoning, Royal Dutch Consulting Engineers and Architects, study in manuscript, deposited in library of Department of GA AFZ, p. 37, Zagreb, 1993.,
 12. Bašić,F., Vrednovanje talnih resursa Hrvatske, Agricultural sector review of Croatia, FAO, studija u rukopisu pohranjena u knjižnici Zavoda za OPB, AFZ, str. 48, Zagreb, 1993.,
 13. Butorac,A., Bašić,F., Filipan,T. Mesić,M., Istraživanje fertilizacijske vrijednosti specijalnih prirodnih supstrata (agrarvitala) na bazi zeolitnog tufa, studija, FPZ i IRMO, studija u rukopisu pohranjena u knjižnici Zavoda za OPB, AFZ, str. 50, Zagreb, 1991.,
 14. Butorac,A., Bašić,F., Mesić,M., Agroekološka studija s projektom agromelioracija i sistemima oranične biljne proizvodnje za proizvodne površine D.P. Intercommerce-Interprodukt Pitomača, studija u rukopisu pohranjena u knjižnici Zavoda za OPB, AFZ, str. 187, Zagreb, 1991.,
 15. Butorac,A., Bašić,F., Mesić,M., Slamić,F., Sertić, Đurđa, Agroekološka studija s projektom agromelioracija sa sistemima oranične biljne proizvodnje za proizvodne površine P.Z. Kloštar Podravski, studija u rukopisu pohranjena u knjižnici Zavoda za OPB, AFZ, str. 164, Zagreb, 1991.
 16. Butorac,A., Filipan,T., Bašić,F., Vidaček,Ž., Uhlik,B., Primjena prirod­nih mineralnih tvari u svrhu povećanja plodnosti kiselih tala područja općine Varaždin, studija, IRMO – FPZ, studija u rukopisu pohranjena u knjižnici Zavoda za OPB, AFZ, str.177, Zagreb, 1991.
 17. Bašić,F., Butorac,A., Šalinović,I., Bašić,I., Agroekološka studija proizvodnih površina farme Horo Alleltu, za potrebe izrade idejnog projekta uređenja zemljišta za oraničnu biljnu proizvodnju, studija u rukopisu pohranjena u knjižnici Zavoda za OPB, AFZ, str.118, Zagreb, 1990.
 18. Bašić,F., Butorac,A., Šalinović,I., Bašić,I., Agroecological Study of Horo Alleltu Farmland, Soil Conservation Design for Intensive Farming, studija u rukopisu pohranjena u knjižnici Zavoda za OPB, AFZ, str. 178, Zagreb, 1990.
 19. Bašić,F., Šalinović,I., Bašić,I., Kellkayyellah,A., Butorac,A., Intenzi­tet erozije vodom u 1987. I 1988. Godini s prijedlogom mjera konzervacije na feralitičnim tlima objekta Horo Alleltu u Etiopiji, studija u rukopisu pohranjena u knjižnici Zavoda za OPB, AFZ, str. 209, Zagreb, 1989.
 20. Bašić,F., Šalinović,I., Bašić,I., Topić,D., Kellkayyellah,A., The Inten­sity of Soil Erosion by Water in years 1987. and 1988., with Conservation Measures on the Ferralitic Soils of Horo Alleltu Farm, Ministry of State Farms Development Ethiopia, ETZ Osijek, manuscript, deposited in library of Department of GA FAZ, p. 257, Osijek, 1989.
separator

STUDIES AS RESULTS OF DOMESTIC PROJECTS (64)

 1. Bašić, F., Aktualna stanje i predvidljivi utjecaj HE Kosinj na poljoprivrednu biljnu proizvodnju, Hidroenergetski sustav (HES) Senj, Sektorska studija Elektroprojekta d.d. za potrebe izrade studije utjecaja na okoliš, 46, Križevci, 2012.,
 2. Bašić, F., Aktualno stanje i predvidljivi utjecaj HE Senj-2 s kompenzacijskim bazenom Gusić polje-2 na poljoprivrednu biljnu proizvodnju, Hidroenergetski sustav (HES) Senj, Sektorska studija Elektroprijekta d.d. za potrebe izrade studije utjecaja na okoliš, 43, Križevci, 2012.,
 3. Bašić, F., Ekološka procjena početnog stanja tala Nacionalnog parka Una, studija, Elektroprojekt d.d., Zagreb, Križevci, 2012.,
 4. Bašić, F., Ekološka procjena početnog stanja tala Parka prirode Blidinje, Elektroprojekt d.d. Zagreb, 46, Križevci, 2012.,
 5. Bašić, F., Tla Parka prirode Hutovo blato, (stanje, okvirne smjernice gospodarenja i zaštite, str. 26, Križevci, 2012.,
 6. Leaković, S., Gašpar, I., Bašić, F., Horak, R., Vukadin, R., Avirović, G., Stojić, B., Lisac, H., Vidalin, I., Matković, I., Postupno ozelenjivanje odlagališta fosfogipsa, Završno izvješće o rezultatima istraživanja (2009 –2012.), s prijedlogom izbora biljnih vrsta i supstrata za izradu izvedbenog projekta postupnog ozelenjivanja odlagališta fosfogipsa, Petrokemija d.d., str. 47, Kutina, 2012.,
 7. Havranek, J., Bašić F., Čmelik Z., Borošić, J., Grgić Z., Stanje i mogućnosti uzgoja, otkupa i pripreme voća i povrća za tržište, (predinvesticijska studija sa swot analizom), rukopis, str. 51., Zagreb, 2010.,
 8. Kisić, I., Bašić, F., Zgorelec, Ž., Sajko, K., Jurišić, A., Vuković, I., Određivanje prirodne vlažnosti uzoraka tla u terenskom laboratoriju, CROSCO naftni servisi. str. 80. Fond stručne dokumentacije Zavoda za OPB, Agronomski fakultet, Zagreb, 2009.,
 9. Kisić, I., Bašić, F., Jurišić A., Sajko, K., Stanje tala na području odlagališta komunalnog otpada u sanaciji i izgradnji „Šagulje Ivik“. Slavča d.o.o. Nova Gradiška, Studija, str. 38. Fond stručne dokumentacije Zavoda za OPB, Agronomski fakultet, Zagreb, 2009.,
 10. Kisić, I., Bašić, F., Mesić, M., Zgorelec Ž., Sajko K., Jurišić A., Vuković I., Elaborat trenutnog stanja onečišćenosti tala unutar kruga Rafinerije nafte Rijeka pogon Mlaka, str. 95. Fond stručne dokumentacije Zavoda za OPB, Agronomski fakultet, Zagreb, 2008.
 11. Mesić, M., Kisić, I., Bašić, F., Husnjak, S., Juračak, J., Vuković, I., Zgorelec, Ž., Sajko, K., Jurišić, A. Elaborat o poljoprivrednim tlima u okolici TE Plomin, studija, Zavod za OPB, AFZ, Zagreb, 2008.,
 12. Kisić, I., Bašić, F., Mesić, M., Zgorelec Ž., Sajko K., Jurišić A., Vuković I. Elaborat trenutnog stanja onečišćenosti tala unutar kruga Rafinerije nafte Rijeka pogon Urinj, 2008.,
 13. Petošić,D., Bašić,F., Romić,D., Utjecaj višenamjenskog kanala Dunav – Sava na agroekosustave njegovog slivnog područja, Studija „Elektroprojekta“, rukopis, Zavod za OPB, AFZ, Zagreb, 2006,
 14. Mesić,M., Bašić,F., Hamel,D., Husnjak,S., Kisić,I., Konjačić,M., Mioč,B., Pavić,V., Pejić,I., Prpić,Z., Sajko,K., Vađić,Ž., Vnučec,I., Vuković,I., Izvješće o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj, Poglavlje Poljoprivreda, studija, Zavod za OPB, AFZ, str. 109 – duza, a 12 str.,kraća verzija, Zagreb, 2005.,
 15. Bašić,F., Franić,R., Predvidljivi utjecaj Višenamjenskog hidrotehničkog sustava HE Podsused na tlo i poljoprivredu, str. 53, Zagreb, 2005.,
 16. Bašić,F., Posebnosti agroekosustava u slivovima Neretve i Trebišnjice, poglavlje u studiji Integrated Ecosystem management of the Neretva and Trebišnjica River Basin, Elektroprojekt, rukopis pohranjen u knjižnici Zavoda za OPB, AFZ, st. 8, Zagreb, 2005.,
 17. Bašić, F., Husnjak, S., Kisić, I., Mesić, M., Vrednovanje agroekoloških prilika područja grada Petrinje. Fond stručne dokumentacija Zavoda za OPB, Agronomski fakultet Zagreb, 2005.,
 18. Bašić,F., Mesić,M., Kisić,I., Šimunić,I., Izračun i prikaz prioritetnog seta indikatora za tematsko područje tlo, za Agenciju za zaštitu okoliša, rukopis, Zavod za OPB, AFZ, Zagreb, 2004.,
 19. Bašić,F., Kisić,I., Mesić,M., Alternativna poljoprivreda na vodozaštitnim područjima Zagrebačke županije, studija u rukopisu pohranjena u knjižnici Zavoda za OPB, AFZ, str. 68, Zagreb, 2003.,
 20. Kisić, I., F. Bašić, Mogućnosti razvitka ekološke poljoprivrede na području Brodsko-posavske Županije, poglavlje u studiji, rukopis, Zavod za OPB, AFZ,: str. 178-190. Zagreb. 2002.,
 21. Bašić,F., I.Kisić, Onečišćenost tala Sisačko-moslavačke županije teškim kovinama, Poglavlje u studiji AFZ, str. 139-155, Zagreb, 2000.,
 22. Bašić,F., M.Mesić, I.Kisić, Z.Grgić, M.Posavi, Prvo nacionalno izvješće o klimatskim promjenama, studija u rukopisu pohranjena u knjižnici Zavoda za OPB, AFZ, Zagreb, 2000.,
 23. Kisić,I., F.Bašić, Mogućnosti razvitka ekološke poljoprivrede na području Sisačko-moslavačke županije, poglavlje u studiji AFZ, rukopis, Zavod za OPB, AFZ, str. 249-274, Zagreb, 2000.,
 24. Bašić,F., Kisić,I., Ocjena rizika od erozije i dizajniranje proizvodnih parcela, poglavlje studije Uređenje tala Vinodolske kotline za potrebe biljne proizvodnje, rukopis, Zavod za OPB, Zagreb, 1997.,
 25. Bašić,F., Šalinović,I., Prikaz i vrednovanje agroekoloških prilika na području grada Zagreba i Zagrebačke županije, izlaganje u prigodi predstavljanja studije u okviru projekta razvitka poljoprivrede na području Zagreba i Zagrebačke županije, studija Zavoda za OPB, AFZ, Zagreb, 1997.,
 26. Butorac,A., M. Mesić, I. Kisić, Agrotehničke melioracije, poglavlje u studiji “Prikaz i vrednovanje agroekoloških uvjeta područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije”, studija u rukopisu pohranjena u knjižnici Zavoda za OPB, AFZ, Zagreb, 1997.,
 27. Bašić,F., Kisić,I., Ekološka ili alternativna poljoprivreda na području Karlovačke županije, predstavljanje studije “Ekološko-gospodarsko vrednovanje tala županije Karlovačke za potrebe razvitka poljoprivrede”, rukopis pohranjen u knjižnici Zavoda za OPB, AFZ, Zagreb, 1996.,
 28. Bašić,F., Ekološka poljoprivreda-proizvodnja zdrave hrane, poglavlje u studiji “Ekološko-gospodarsko vrednovanje tala županije Primorsko-goranske za potrebe razvitka poljoprivrede”, rukopis pohranjen u knjižnici Zavoda za OPB, AFZ, str. 374-390, Zagreb, 1995.,
 29. Bašić,F., M.Mesić, Kisić,I., Butorac,A., Projekt transformacije poljoprivrede na vodozaštitnom području crpilišta Kosnica, studija, Zavod za OPB, AFZ, str. 80, Zagreb, 1995.,
 30. Bašić,F., Kisić,I., Oštećenje tala Primorsko - goranske županije, poglavlje u studiji “Ekološko-gospodarsko vrednovanje tala županije Primorsko-goranske za potrebe razvitka poljoprivrede”, studija u rukopisu pohranjena u knjižnici Zavoda za OPB, AFZ, str. 181-221, Zagreb, 1995.,
 31. Bašić,F., Butorac,A., Tomić,M., Kisić,I., Mesić,M., Pogodnost tala za odlagalište gradskog otpada Zaprešić, studija u rukopisu pohranjena u knjižnici Zavoda za OPB, AFZ, str. 40, Zagreb, 1994.,
 32. Bašić,F., Prpić,B., Tomić,M., Rukavina,Ž., Utjecaj istraživanja, proizvodnje i transporta nafte i plina na okoliš - lokalitet Ivanić Grad, stručna dokumentacija INA Naftaplin, studija u rukopisu pohranjena u knjižnici Zavoda za OPB, AFZ, 80, Zagreb, 1993.,
 33. Bašić,F., Mesić,M., Studija stanja poljoprivrednih tala na području sanacije isplačnih jama plinskih bušotina INA-Naftaplina, s preporukom korištenja u periodu rekultivacije, studija u rukopisu pohranjena u knjižnici Zavoda za OPB, AFZ, str. 49, Zagreb, 1990.,
 34. Butorac,A., Bašić,F., Filipan,T., Mesić,M., Istraživanje fertilizacijske vrijednosti specijalnih prirodnih supstrata (agrarvitala) na bazi zeolitnog tufa, studija FPZ i IRMO, studija u rukopisu pohranjena u knjižnici Zavoda za OPB, AFZ, Zagreb, 1990.,
 35. Nobilo,M.,Tomašić,V., Đurić-Bjelić,D., Bašić,F., Begović,K., Balabušić,Đ., Bakal,A., Prelog,N., Hraste,M., Europska ekonomska suradnja-agroindustrij­ska proizvodnja uključujući zdravu hranu, stručni spisi I R M O, rukopis pohranjen u knjižnici Zavoda za OPB, str. 32, Zagreb, 1990.,
 36. Palinkaš,L., Durn,G., Miko,S., Tišljar,J., Bašić,F., Marić,K., Babić, Vera, Geokemijsko istraživanje nemetalnih sirovina s aplikacijom u poljo­privrednoj proizvodnji, FPZ i RGN fak., studija u rukopisu pohranjena u knjižnici Zavoda za OPB, AFZ, str. 41 Zagreb, 1990.,
 37. Bašić,F., Butorac,A., Mesić,M., Agroekološka studija sa sistemima biljne proizvodnje za proizvodnju sirovina za Tvornicu dječje hrane na području općine Glina – agrotehnički dio, studija u rukopisu pohranjena u knjižnici Zavoda za OPB, AFZ, str 118, Zagreb, 1989.,
 38. Bašić,F., Butorac,A., Agroekološka ekspertiza dijela proizvodnih površina KIM Karlovac, Farma muznih krava Sadilovac, knjiga III, studija, Zavod za OPB, AFZ, str. 24, Zagreb, 1989.,
 39. Butorac,A., Bašić,F., Agroekološka studija s projektom agromelioracija proizvodnih površina P.Z. Virje, studija u rukopisu pohranjena u knjižnici Zavoda za OPB, AFZ, str. 257, Zagreb, 1989.,
 40. Mesić,M., Butorac,A., Bašić,F., Istraživanje optimalne gnojidbe za kukuruz na kiselim tlima Korduna, studija u rukopisu pohranjena u knjižnici Zavoda za OPB, AFZ, str. 35, Zagreb, 1988.,
 41. Bašić,F., Butorac,A., Mesić,M., Agropedološka studija katastarske općine Kalinovac, rukopis pohranjen u knjižnici Zavoda za OPB, AFZ, str. 121, Zagreb, 1988.,
 42. Butorac,A., Bašić,F., Agroekološke prilike područja svinjogojske farme Gradec, s aspekta primjene otpadnih voda (gnojovke) farme, studija, Zavod za OPB, AFZ, str. 20, Zagreb, 1988.,
 43. Butorac,A., Bašić,F., Mihalić,V., Projekcija poljoprivredne biljne proizvodnje na proizvodnom području vodne stepenice Đurđevac, studija, Zavod za OPB, AFZ, str. 97, Zagreb, 1987.,
 44. Butorac,A., Bašić,F., Redžepović,S., Sertić,Đ., Slamić,F., Istraživanje mogućnosti uzgoja lucerne na kiselim tlima Korduna - rezultati četverogodišnjih istraživanja, studija, Zavod za OPB, AFZ, str 57, Zagreb, 1987.,
 45. Vidaček,Ž., Butorac,A., Tomić,F., Marinčić,I., Bašić,F., Slamić,F., Romić,D., Sikora,S., Mesić,M., Husnjak,S., Agropedološko-melioracijska osnova glavnog projekta uređenja zemljišta na području VS Đurđevac-Prekodravlje, studija, Zavod za OPB, AFZ, str.190, Zagreb, 1987.,
 46. Bašić,F., Butorac,A., Agroekološka ekspertiza dijela proizvodnih površina KIM Karlovac, Farma muznih krava Sadilovac, knjiga I, rukopis, Zavod za OPB, AFZ, Zagreb, 1986.,
 47. Bašić,F., Butorac,A., Agroekološka ekspertiza dijela proizvodnih površina KIM Karlovac, Farma muznih krava Sadilovac, knjiga II, studija, Zavod za OPB, AFZ, str. 32, Zagreb, 1986.,
 48. Vranković,A., Bašić,F., Pedološko melioracijska istraživanja radi osni­vanja Šumskog rasadnika Zbjegovača, studija, Katedra za pedologiju Šumarskog fakulteta, str. 48, Zagreb, 1985.,
 49. Bašić,F., Butorac,A., Mesić,M., Komparativno istraživanje efikasnosti različitih vapnenih materijala u kalcifikaciji kiselih tala sjeverozapadne Hrvatske (područje Varaždina), studija u rukopisu pohranjena u knjižnici Zavoda za OPB, AFZ, str. 40, Zagreb, 1985.,
 50. Vranković,A., Bašić,F., Turk,K., Pedološka istraživanja retencije Opeke, studija Šumarskog fakulteta, rukopis pohranjen u knjižnici Zavoda za OPB, AFZ, st.26, Zagreb, 1985.,
 51. Bašić,F., Butorac,A., Pedološka studija površina katastarske općine Stari Gradac za potrebe komasacije, studija u rukopisu pohranjena u knjižnici Zavoda za OPB, AFZ, str. 57, Zagreb, 1984.,
 52. Bašić,F., Pedološka studija proizvodnih površina objekta Gajine - PIK Garešnica, studija u rukopisu pohranjena u knjižnici Zavoda za OPB, AFZ, str. 69, Zagreb, 1984.,
 53. Bašić,F., Pedološka studija proizvodnih površina objekta Puljkovac - PIK Garešnica, studija u rukopisu pohranjena u knjižnici Zavoda za OPB, AFZ, str. 66, Zagreb, 1984.
 54. Bašić,F., Pedološka studija proizvodnih površina objekta Trnovitica - PIK Garešnica, studija u rukopisu pohranjena u knjižnici Zavoda za OPB, AFZ, str. 52, Zagreb, 1984.,
 55. Vranković,A., Bašić,F., Prikaz pedoloških prilika nekih lokaliteta gospodarske jedinice Topolovac u šumskom bazenu Spačva, studija, Katedra za pedologiju Šumarskog fakulteta, Zagreb, 1984.,
 56. Bašić,F., Šimunić,I., Pedološka studija s idejnim rješenjem melioracija objekta Kovačevac - OOK Zadrugar, Rovišće, studija, Poljoprivredni institut Križevci, 1983.,
 57. Bašić,F., Šimunić,I., Vukobratović,Ž., Pedološka studija s idejnim rješenjem melioracija objekta Kukunjevačko polje R.O. "Poljoprivreda" - Lipik, rukopis, Poljoprivrdni institut, Križevci, 1983.,
 58. Bašić,F., Šimunić,I., Vukobratović,Ž., Pedološka studija s idejnim rješenjem melioracija objekta Jankovac - R.O. Poljoprivreda-Lipik, studija, Poljoprivredni institut Križevci, 1983.,
 59. Bašić,F., Šimunić,I., Vukobratović,Ž., Pedološka studija s idejnim rješenjem melioracija objekta Klokočevac - PIK Garešnica, studija, Poljoprivredni institut Križevci, 32, Križevci 1983.,
 60. Vranković,A., Bašić,F., Pedološka istraživanja za izbor novog lokaliteta Šumskog rasadnika Kutina, studija, Katedra za pedologiju, Šumarski fakultet, Zagreb, 1982.,
 61. Bašić,F., Bašić,F., Osobine treseta iz nalazišta Dežanovac s preporukom za ek­sploataciju, studija Poljoprivrednog instituta Križevci, Križevci, 1981.,
 62. Bašić,F., Aktualna pitanja vezana za realizaciju programa uređenja poljoprivrednog zemljišta na području Zajednice općina Bjelovar, studija Poljoprivrednog instituta – Križevci, Križevci, 1981.,
 63. Bašić,F., Šimunić,I., Prethodna projekcija Eksperimentalnog melioracij­skog polja, stručni spisi Poljoprivrednog instituta, Križevci, 1980.,
 64. Vranković,A., Bašić,F., Pedološka istraživanja šumsko gospodarske jedi­nice Međuvođe, s aspekta izmijenjenih hidroloških prilika, studija, Katedra za pedologiju Šumarskog fak. Zagreb, 1980.,
separator

PROJECTS OF LAND AMELIORATION (13)

 1. Bašić,F., Butorac,A., Mesić,M., Projekt agrotehničkih melioracija sa sis­temima biljne proizvodnje RJ Bukovica, rukopis pohranjen u knjižnici Zavoda za OPB AFZ, Zagreb, 1993.
 2. Bašić,F., Butorac,A., Mesić,M., Agroekološka studija i projekt agromelioracija sa sistemima oranične biljne proizvodnje za površine SPPZK “Varaždinka” Varaždin, D.P. Poljop i prehram. industrija, R.J. Brezje, objekti Šemovci i Jakopovec, rukopis Zavoda za OPB str. 75, Zagreb, 1991.,
 3. Butorac,A., Bašić,F., Mesić,M., Projekt agromelioracija sa sistemima oranične biljne proizvodnje za objekte Subocka, Plesmo I i Plesmo II, O.J. Lipovaljani i Ražljevo, O.J. Rajić, Lipovljani, PPK “Braća Rađenović”, Novska, rukopis pohranjen u knjižnici Zavoda za OPB, str. 132, Zagreb, 1990.,
 4. Bašić,F., Butorac,A., Mesić,M., Projekt agromelioracija sa sistemima oranične biljne proizvodnje za površine OOUR-a "Ratarstvo" Ovčare, desno zaobalje Orljave, PPK Kutjevo, rukopis pohranjen u knjižnici Zavoda za OPB AFZ, str. 212, Zagreb, 1988.,
 5. Butorac,A., Bašić,F., Mesić,M., Projekt agromelioracija sa sistemima biljne proizvodnje za površine P. J. Lipik, RO "Poljoprivreda" Lipik, rukopis Zavoda za OPB AFZ, str. 144, Zagreb, 1988.,
 6. Butorac,A., Bašić,F., Mesić,M., Projekt agromelioracija sa sistemima oranične biljne proizvodnje za objekte Serezmeti, Blatnjača, Hatnjak, Grede, Bransko polje, Lužci, Brestača, Krivaj, i Banova Jaruga, OOUR "Ratarstvo" Lipovljani, PPK "Braća Rađenović", Novska, rukopis Zavoda za OPB AFZ, str. 217, Zagreb, 1988.,
 7. Butorac, A. i F. Bašić, Projekt agromelioracija sa sistemima oranične biljne proizvodnje za površine P.J. Mali gaj, RO “Poljoprivreda”, Lipik, rukopis Zavoda za OPB AFZ, str. 145, Zagreb, 1987.,
 8. Butorac,A., Bašić,F., Agroekološka studija i projekt agromelioracija sa sistemima oranične biljne proizvodnje za površine SOUR PZK "Varaždinka", Varaždin, rukopis Zavoda za OPB AFZ, str. 218, Zagreb, 1987.,
 9. Butorac,A., Bašić,F., Mihalić,V., Projekt agromelioracija sa sistemima oranične biljne proizvodnje za površine OOUR-a Ratarstvo i stočarstvo Lukač, OOUR-a "Poljoprivreda" Suhopolje, i OOUR-a "Ratarstvo" Gradina, PIK Viroviti­ca, rukopis, Zavod za OPB AFZ, str. 270, Zagreb, 1987.,
 10. Butorac,A., Bašić,F., Projekt agromelioracija sa sistemima oranične biljne proizvodnje za površine SOUR-a "Podravka", OOUR "Poljoprivreda", Daru­var, knjiga II, rukopis pohranjen u knjižnici Zavoda za OPB AFZ, str.150, Zagreb, 1987.,
 11. Butorac,A., Bašić,F., Projekt agromelioracija sa sistemima oranične biljne proizvodnje za površine SOUR-a "Podravka", OOUR "Poljoprivreda", Daru­var, knjiga I, rukopis pohranjen u knjižnici Zavoda za OPB AFZ, str. 377, Zagreb, 1985.,
 12. Bašić,F., Vukušić,S., Bašić,I., Maly,V., Projekt detaljne odvodnje Eksperimentalnog melioracijskog polja "Zorin dol", Fond stručne dokumentacije Poljop. instituta, Križevci, 1981.,
 13. Bašić,F., Vukušić,S., Bašić,I., Maly,V., Projekt melioracija proizvodnih površina objekta Hrastovac-PIK Garešnica, Fond stručne dokumentacije Poljoprivrednog instituta, Križevci, 1981.,
separator

PROFESSIONAL PAPERS - EXPERTISES (15)

 1. Bašić, F., Kisić, I., Značajke mulja kao otpadne tvari u proizvodnji pekarskog kvasca s obzirom na mogućnost primjene za popravak tala, u suradnji s Prehrambeno biotehnološkim fakultetom, rukopis pohranjen u knjižnici Zavoda za OPB AFZ, Zagreb, 2005.,
 2. Bašić,F., Bašić,I., Romić,D., Prognoza učinka erozije na slivnom području planirane akumulacije Konavosko polje, ekspertno mišljenje, rukopis, Zavod za OPB AFZ, str.46, Zagreb, 1997.,
 3. Bašić,F., Analiza stanja poljodjelstva u vodozaštitnoj zoni crpilišta Kosnica, rukopis pohranjen u knjižnici Zavoda za OPB AFZ, str. 29, Zagreb, 1995.,
 4. Bašić, F., Agroekološke prilike za proizvodnju povrća na sirovinskom području "Plodine", O.J. "Nektar"- Nova Gradiška, predstudija, rukopis, Zavod za OPB AFZ, str. 22, Zagreb, 1993.,
 5. Bašić, F., Utjecaj auto ceste Zagreb-Rijeka, dionica Kupjak-Bosiljevo, na agroekosustave u zoni utjecaja, rukopis pohranjen u knjižnici Zavoda za OPB AFZ, Zagreb, 1993.,
 6. Bašić,F., Prognoza utjecaja vodne retencije Drežničko polje na agroeko­sustave, rukopis pohranjen u knjižnici Zavoda za OPB AFZ, Zagreb, 1993.,
 7. Bašić,F., Utjecaj auto-ceste Zagreb-Rijeka, trasa Karlovac-Vukova Gorica na agroekosustave, (varijanta D), rukopis pohranjen u knjižnici Zavoda za OPB AFZ, Zagreb, 1993.,
 8. Bašić, F., Stanje zagađenosti tla na području utjecaja pogona Plive u Kalinovici, rukopis pohranjen u knjižnici Zavoda za OPB AFZ, str. 33, Zagreb, 1992.,
 9. Bašić,F., Agroekološke značajke područja planiranih varijanti autoceste Karlovac-Rijeka, dionica Kupjak-Bosiljevo, rukopis pohranjen u knjižnici Zavoda za OPB AFZ, str.39, Zagreb, 1992.,
 10. Bašić,F., Projekcija biljne proizvodnje na vodozaštitnom području crpilišta Črnkovec, rukopis pohranjen u knjižnici Zavoda za OPB AFZ, str. 33, Zagreb, 1992.,
 11. Bašić,F., Za tlo u vašemu voćnjaku iz eko-programa Kaming-Ljubešćica - Agrarvital, Hrvatski voćarski glasnik, No 1-4, 18, Zagreb, 1992.,
 12. Bašić,F., Prognoza utjecaja predložene trase brze ceste kroz Karlovac na poljoprivredna tla, s prijedlogom mjera zaštite, rukopis pohranjen u knjižnici Zavoda za OPB, Zagreb, str. 15, 1990.,
 13. Bašić,F., Butorac,A., Sadržaj nekih toksičnih elemenata u vapnenim materijalima IGM Lepoglava, rukopis pohranjen u knjižnici Zavoda za OPB AFZ, str. 7, Zagreb, 1989.,
 14. Bašić,F., Butorac,A., Ekspertiza mulja Industrije građevnog materijala Lepoglava u Očuri-Jerovec, rukopis pohranjen u knjižnici Zavoda za OPB AFZ, str.5, Zagreb, 1988.,
 15. Bašić,F., Butorac,A., Smjernice za postupak tehničke sanacije površinskog kopa silikatnog pijeska IGM Lepoglava, rukopis pohranjen u knjižnici Zavoda za OPB AFZ, str. 7, Zagreb, 1988.,

Total thematic various soil studies.......... 112

separator

STUDIES OF SOIL DAMAGE AND RECULTIVATION BY NAPHTHA/GAS EXPLOITATION

SOILS ARROUND OF NAPHTHA BORES - PROJECTS OF REMEDIATION AND CULTIVATION (155)

 1. Kisić, I., Bašić, F., Sajko, K., Jurišić, A., Agroekološki elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskih radnih prostora bušotina polja Đeletovci (Đt-1 i Đt-26), rukopis, Zavod za OPB, Agronomski fakultet, str. 61. Zagreb, 2010.,
 2. Kisić, I., Bašić, F., Sajko, K., Jurišić, A., Agroekološki elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskih radnih prostora bušotina polja Beničanci (Be-84) i Števkovica (Štv-32), rukopis, Zavod za OPB, Agronomski fakultet, str. 62. Zagreb, 2010.,
 3. Kisić, I., Bašić, F., Sajko, K., Jurišić, A., Agroekološki elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskog radnog prostora bušotine polja Šandrovac (Šan-140), rukopis, Zavod za OPB, Agronomski fakultet, str. 46. Zagreb, 2010.,
 4. Kisić, I., Bašić, F., Sajko, K., Jurišić, A., Agroekološki elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskog radnog prostora bušotine polja Križ (Kž-26), rukopis, Zavod za OPB, Agronomski fakultet, str. 45. Zagreb, 2010.,
 5. Kisić, I., Bašić, F., Sajko, K., Jurišić, A., Agroekološki elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskog radnog prostora bušotine polja Jamarice (Jam-3), rukopis, Zavod za OPB, Agronomski fakultet, str. 47. Zagreb, 2010.,
 6. Kisić, I., Bašić, F., Sajko, K., Jurišić, A., Agroekološki elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskog radnog prostora bušotine polja Jamarice (Jam-4), rukopis, Zavod za OPB, Agronomski fakultet, str. 47., Zagreb, 2010.,
 7. Kisić, I., Bašić, F., Jurišić, A., Elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskog prostora bušotine Jamarica 126., rukopis, Zavod za OPB, Agronomski fakultet, str. 46, Zagreb, 2009.,
 8. Kisić, I., Bašić, F., Jurišić, A., Elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskog prostora bušotine Glavničica 24., rukopis, Zavod za OPB, Agronomski fakultet, str. 43, Zagreb, 2009.,
 9. Kisić, I., Bašić, F., Jurišić, A., Elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskog prostora bušotina Kloštar 6α i Kloštar 11., str.50., knjižni fond Zav. za OPB, AFZ, Zagreb, 2009.,
 10. Kisić, I., Bašić, F., Jurišić, A., Elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskog prostora bušotina Okoli 10 i Okoli 112., rukopis, Zavod za OPB, Agronomski fak. str. 46, Zagreb, 2009.,
 11. Kisić, I., Bašić, F., Jurišić, A., Elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskog prostora bušotine Kloštar 112., rukopis, Zavod za OPB, AFZ, str. 49, Zagreb, 2009.,
 12. Kisić, I., Bašić, F., Jurišić, A., Elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskog prostora bušotine Kloštar 114., rukopis, Zavod za OPB, AFZ, str. 48. Zagreb, 2009.,
 13. Kisić, I., Bašić, F., Jurišić, A., Elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskog prostora bušotine Bunjani 13., rukopis, Zavod za OPB, AFZ, str. 45., Zagreb.
 14. Kisić, I., Bašić, F., Jurišić, A., Elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskog prostora bušotine Bunjani 28., rukopis, Zavod za OPB, AFZ, str. 45., Zagreb, 2009.,
 15. Kisić, I., Bašić, F., Jurišić, A., Elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskog prostora bušotine Hampovica 3., rukopis, Zavod za OPB, AFZ, str. 44, Zagreb, 2009.,
 16. Kisić, I., Bašić, F., Jurišić, A., Elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskog prostora bušotine Čepelovac 10., rukopis, Zavod za OPB, AFZ, str. 43., Zagreb, 2009.,
 17. Kisić, I., Bašić, F., Jurišić, A., Elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskog prostora bušotine Čepelovac 14., rukopis, Zavod za OPB, AFZ, str. 44. Zagreb, 2009.,
 18. Kisić, I., Bašić, F., Mesić, M. Zgorelec Ž., Sajko K., Jurišić A., Agroekološki elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskih radnih prostora i isplačnih jama polja Legrad (Leg-3; Leg-5 i Leg-12), rukopis, Zavod za OPB, AFZ, str. 49, Zagreb, 2008.,
 19. Kisić, I., Bašić, F., Mesić, M. Zgorelec Ž., Sajko K., Jurišić A., Agroekološki elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskih radnih prostora i isplačnih jama polja Legrad (Leg-2 i Leg-12), rukopis, Zavod za OPB, AFZ,str. 48, Zagreb, 2008.,
 20. Kisić, I., Bašić, F., Mesić, M. Zgorelec Ž., Sajko K., Jurišić A., Agroekološki elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskog radnog prostora i isplačne jame bušotine Kloštar (Klo-99), rukopis, Zavod za OPB, AFZ, str. 47, Zagreb, 2008.,
 21. Kisić, I., Bašić, F., Mesić, M. Zgorelec Ž., Sajko K., Jurišić A., Agroekološki elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskog radnog prostora i isplačne jame bušotine polja Ivanić (Iva-62), rukopis, Zavod za OPB, AFZ, str. 45, Zagreb, 2008.,
 22. Kisić, I., Bašić, F., Mesić, M. Zgorelec Ž., Sajko K., Jurišić A., Agroekološki elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskog radnog prostora i isplačne jame bušotine polja Peteranec (Per-2), rukopis, Zavod za OPB, AFZ, str. 46, Zagreb, 2008.,
 23. Kisić, I., Bašić, F., Mesić, M. Zgorelec Ž., Sajko K., Jurišić A., Agroekološki elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskog radnog prostora i isplačne jame bušotine polja Šandrovac (Šan-108), rukopis, Zavod za OPB, AFZ, str. 44, Zagreb, 2008.,
 24. Kisić, I., Bašić, F., Mesić, M. Zgorelec Ž., Sajko K., Jurišić A., Agroekološki elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskog radnog prostora i isplačne jame bušotine polja Voloder (Vo-4 i 4α), rukopis, Zavod za OPB, AFZ, str. 44, Zagreb, 2008.,
 25. Kisić, I., Bašić, F., Mesić, M., Zgorelec, Ž., Jurišić, A., Sajko, K., Vuković, I., Elaborat stanja tala s projektom rekultivacije isplačne jame bušotine Rakitnica 1, rukopis, Zavod za OPB, AFZ, str. 42, Zagreb, 2008.,
 26. Kisić, I., Bašić, F., Mesić, M., Zgorelec, Ž., Jurišić, A., Sajko, K., Vuković, I., Agroekološki elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskog radnog prostora i isplačne jame bušotine polja Cvetkovec (Cve-2), rukopis, Zavod za OPB, AFZ, str. 46. Zagreb, 2008.,
 27. Kisić, I., Bašić, F., Mesić, M., Zgorelec, Ž., Jurišić, A., Sajko, K., Vuković, I., Elaborat stanja tala s projektom rekultivacije isplačne jame bušotine Lipovljani-177, rukopis Zavoda za OPB, AFZ, str. 41, Zagreb, 2008.,
 28. Kisić, I., Bašić, F., Mesić, M., Zgorelec, Ž., Jurišić, A., Sajko, K., Vuković,I., Agroekološki elaborat stanja tala s projektom rekultivacije isplačnih jama bušotina polja Ivanić (Iva-79 i Iva-80), rukopis Zavoda za OPB, AFZ, str. 48, Zagreb, 2008.,
 29. Kisić, I., Bašić, F., Mesić, M., Zgorelec, Ž., Jurišić, A., Sajko, K., Vuković, I., Agroekološki elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskog radnog prostora i isplačne jame bušotine polja Bokšić (Bk-32), rukopis Zavoda za OPB, AFZ, str. 45. Zagreb, 2008.,
 30. Kisić, I., Bašić, F., Mesić, M., Zgorelec, Ž., Jurišić, A., Sajko, K., Vuković, I., Agroekološki elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskih radnih prostora i isplačnih jama bušotine polja Đeletovci (Đt-10) i Ilača (Ila-1), rukopis Zavoda za OPB, AFZ, str. 59, Zagreb, 2008.,
 31. Kisić, I., Bašić, F., Mesić, M., Zgorelec, Ž., Jurišić, A., Sajko, K., Vuković, I., Agroekološki elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskog radnog prostora i isplačne jame bušotine polja Zebanec (Zb-4), rukopis Zavoda za OPB, AFZ, str. 46, Zagreb, 2008.,
 32. Kisić, I., Bašić, F., Seletković, Z., Mesić, M. Zgorelec Ž., Sajko K., Jurišić A., Elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskih radnih prostora i isplačnih jama bušotina Čepelovac (Čep-9 i Čep-12), rukopis Zavoda za OPB, AFZ, str. 44, Zagreb, 2008.,
 33. Kisić, I., Bašić, F., Seletković, Z., Mesić, M. Zgorelec Ž., Sajko K., Jurišić A., Elaborat stanja tla s projektom rekultivacije bušotinskog radnog prostora i isplačne jame polja Mramor brdo (Mb-20), rukopis Zavoda za OPB, AFZ,str. 43, Zagreb, 2008.,
 34. Kisić, I., Bašić, F., Seletković, Z., Mesić, M. Zgorelec Ž., Sajko K., Jurišić A., Elaborat stanja tla s projektom rekultivacije bušotinskog radnog prostora i isplačne jame polja Šandrovac – (Šan-163 i Šan-190), rukopis Zavoda za OPB, AFZ, str. 44, Zagreb, 2008.,
 35. Kisić,I., Bašić, F., Mesić, M., Zgorelec, Ž., Jurišić, A., Sajko, K., Vuković,I., Elaborat stanja tala s projek tom rekultivacije bušotinskog radnog prostora Jamarice (Jam-86) i isplačne jame Jamarice 98ß, rukopis Zavoda za OPB, AFZ, str. 46. Zagreb, 2008.,
 36. Kisić,I., Bašić,F., Mesić,M., Zgorelec, Ž., Jurišić, A., Elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskog radnog prostora i isplačne jame bušotine Kloštar 77, rukopis Zavoda za OPB, AFZ, str. 42, Zagreb, 2008.,
 37. Kisić,I., Bašić,F., Mesić,M., Zgorelec,Ž., Jurišić, A., Sajko, K., Vuković,I., Agroekološki elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskih radnih prostora i isplačnih jama bušotina polja Cabuna (Cab-8 i Cab-12), rukopis Zavoda za OPB, AFZ, str. 43, Zagreb, 2008.,
 38. Kisić, I., Bašić, F., Mesić, M. Zgorelec, Ž., Jurišić, A., Agroekološki elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskih radnih prostora i isplačnih jama bušotina Slatina 2, Čađavički lug i Orešac 3, rukopis Zavoda za OPB, AFZ, Zagreb, 2007.,
 39. Kisić, I., Bašić, F., Mesić, M., Zgorelec, Ž., Jurišić, A. Agroekološki elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskih radnih prostora i isplačnih jama istražnih bušotina: Cerna, Bršadin i Nuštar, rukopis Zavoda za OPB, AFZ, Zagreb, 2007.,
 40. Kisić, I., Bašić, F., Mesić, M., Zgorelec, Ž., Jurišić, A., Agroekološki elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskih radnih prostora i isplačnih jama bušotina Otok 1 ; Ranisavlje 1 i Gradište 1, rukopis Zavoda za OPB, AFZ, Zagreb, 2007.,
 41. Kisić, I., Bašić, F., Mesić, M., Zgorelec, Ž., Jurišić, A., Elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskih radnih prostora i isplačnih jama polja Lupoglav (Lup-1 ; Lup-5 ; Lup-6 ; Lup-7 i Lup-8), rukopis Zavoda za OPB, AFZ, Zagreb, 2007.,
 42. Kisić, I., Bašić, F., Mesić, M., Zgorelec, Ž., Jurišić, A., Elaborat trenutnoga stanja tala bušotinskog radnoga kruga, isplačne jame te bivšega prostora baklje Vučkovec 5, rukopis Zavoda za OPB, AFZ, Zagreb, 2007.,
 43. Kisić, I., Bašić, F., Mesić, M., Zgorelec, Ž., Sajko, K., Jurišić, A., Vuković, I., Elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskih radnih prostora i isplačnih jama polja Kloštar (Klo-2; 36; 46; 63; 69; 85; 93; 97; 162; 165 i 167), rukopis Zavoda za OPB, AFZ, Zagreb, 2007.,
 44. Kisić, I., Bašić, F., Mesić, M., Zgorelec, Ž., Sajko, K., Jurišić, A., Vuković, I., Elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskih radnih prostora i isplačnih jama polja Kloštar (Klo-9; 11; 38; 41; 64; 120; 122; 128; 129; 149; 150 i 154), rukopis Zavoda za OPB, AFZ, Zagreb, 2007.,
 45. Kisić, I., Bašić, F., Mesić, M., Zgorelec, Ž., Sajko, K., Jurišić, A., Vuković, I., Elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskih radnih prostora i isplačnih jama polja Kloštar (Klo-17; 30; 60; 76; 79a; 80; 112; 126; 147; 148; 155 i 163), rukopis Zavoda za OPB, AFZ, Zagreb, 2007.,
 46. Kisić, I., Bašić, F., Mesić, M., Zgorelec, Ž., Sajko, K., Jurišić, A., Vuković, I., Elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskih radnih prostora i isplačnih jama polja Kloštar (Klo-32; 34; 47; 66; 101; 134; 135; 143 i 157), rukopis Zavoda za OPB, AFZ, Zagreb, 2007.,
 47. Kisić, I., Bašić, F., Mesić, M., Zgorelec, Ž., Sajko, K., Jurišić, A., Vuković, I., Elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskih radnih prostora i isplačnih jama polja Kloštar (Klo-49; 90; 94; 105; 106; 108; 115; 133; 140; 150 i 153), rukopis Zavoda za OPB, AFZ, Zagreb, 2007.,
 48. Kisić, I., Bašić, F., Mesić, M., Zgorelec, Ž., Sajko, K., Jurišić, A., Vuković, I., Elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskih radnih prostora i isplačnih jama polja Prkos (Pk-1; 3; 7; 8; 9 i 15), rukopis Zavoda za OPB, AFZ, Zagreb, 2007.,
 49. Kisić, I., Bašić, F., Mesić, M., Zgorelec, Ž., Sajko, K., Jurišić, A., Agroekološki elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskih radnih prostora i isplačnih jama bušotina polja Đeletovci (Đt-23 ; Đt-18 ; Đt-25 ; Đt-29 ; Đt-34 i Đt-49), Ilača (Ila-3 Ila-12) i Tovarnik (Tov-1 i Tov-4), rukopis Zavoda za OPB, AFZ, Zagreb, 2007.,
 50. Kisić, I., Bašić, F., Mesić, M., Zgorelec, Ž., Sajko, K., Vuković, I., Jurišić, A., Agroekološki elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskih radnih prostora i isplačnih jama bušotina polja Lipovljani (Lip-23; Lip 85; Lip-86; Lip-90; Lip-111; Lip 175) i Kozarice (Kz-19; Kz-20 i Kz-24), rukopis Zavoda za OPB, AFZ, Zagreb, 2007.,
 51. Kisić, I., Bašić, F., Seletković, Z., Mesić, M., Zgorelec, Ž., Jurišić, A., Agroekološki elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskih radnih prostora i isplačnih jama bušotina polja Bokšić (Bk-1 ; Bk-5 ; Bk-6 ; Bk-28 ; Bk-31 ; Bk-44 i Bk-45), rukopis Zavoda za OPB, AFZ, Zagreb, 2007.,
 52. Kisić, I., Bašić, F., Seletković, Z., Mesić, M., Zgorelec, Ž., Jurišić, A., Agroekološki elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskih radnih prostora i isplačnih jama bušotina polja Obod i Števkovica, rukopis Zavoda za OPB, AFZ, Zagreb, 2007.,
 53. Kisić,I., Bašić,F., Mesić,M., Zgorelec,Ž., Sajko,K., Jurišić, A., Vuković, I., Elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskih radnih prostora i isplačnih jama polja Prkos (Pk-1; 3; 7; 8; 9 i 15), rukopis Zavoda za OPB, AFZ, Zagreb, 2007.,
 54. Kisić, I., Bašić, F., Mesić, M. Zgorelec Ž., Sajko K., Vuković I., Jurišić A., Agroekološki elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskih radnog prostora i isplačne jame Cremušina 1, rukopis Zavoda za OPB, AFZ, str. 41. Zagreb, 2006.,
 55. Kisić, I., Bašić, F., Mesić, M. Zgorelec Ž., Sajko K., Vuković I., Agroekološki elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskih radnih prostora i isplačnih jama polja Mosti (Mo-1; 2 i 3), rukopis Zavoda za OPB, AFZ, str. 40. Zagreb, 2006.,
 56. Kisić, I., Bašić, F., Mesić, M. Zgorelec Ž., Sajko K., Vuković I., Agroekološki elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskih radnih prostora i isplačnih jama polja Mosti (Mo-4; 5 i 17), rukopis Zavoda za OPB, AFZ, str. 41. Zagreb, 2006.,
 57. Kisić, I., Bašić, F., Mesić, M. Zgorelec Ž., Sajko K., Vuković I., Agroekološki elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskih radnih prostora i isplačnih jama polja Mosti (Mo-7; 9; 10; 11 i 15), rukopis Zavoda za OPB, AFZ, str. 42. Zagreb, 2006.,
 58. Kisić, I., Bašić, F., Mesić, M. Zgorelec Ž., Sajko K., Vuković I., Agroekološki elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskih radnih prostora i isplačnih jama polja Mosti (Mo-8; 12; 13 i 14), rukopis Zavoda za OPB, AFZ, str. 40. Zagreb, 2006.,
 59. Kisić, I., Bašić, F., Mesić, M. Zgorelec Ž., Sajko K., Vuković I., Jurišić A., Agroekološki elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskog radnog prostora i isplačne jame Osekovo (Os-1; 2; 52; 67; 104 i 119), rukopis Zavoda za OPB, AFZ, str. 43. Zagreb, 2006.,
 60. Kisić, I., Bašić, F., Mesić, M. Zgorelec Ž., Sajko K., Vuković I., Agroekološki elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskih radnih prostora i isplačnih jama polja Peteranec (Per-1 i Per-6), rukopis Zavoda za OPB, AFZ, str. 43. Zagreb, 2006.,
 61. Kisić, I., Bašić, F., Mesić, M. Zgorelec Ž., Sajko K., Vuković I., Agroekološki elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskih radnih prostora i isplačnih jama polja Peteranec (Per-3; 4 i 5), rukopis Zavoda za OPB, AFZ, str. 44. Zagreb, 2006.,
 62. Kisić, I., Bašić, F., Mesić, M. Zgorelec Ž., Sajko, K., Vuković I., Agroekološki elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskog radnog prostora isplačne jame polja Glavničica (Gl-2; 4 i 37ß), rukopis Zavoda za OPB, AFZ, str. 40. Zagreb, 2006.,
 63. Kisić, I., Bašić, F., Mesić, M. Zgorelec Ž., Sajko, K., Vuković I., Agroekološki elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskog radnog prostora isplačne jame polja Glavničica (Gl-9 i 37α), rukopis Zavoda za OPB, AFZ, str. 40, Zagreb, 2006.,
 64. Kisić, I., Bašić, F., Mesić, M. Zgorelec Ž., Sajko, K., Vuković I., Onečišćenost tala i djelotvornost sanacije na mjestu puknuća otpremnog naftovoda SS Iva 1 – SS Iva 2 kod postrojenja KRAŠ-a, rukopis Zavoda za OPB, AFZ, str. 42, Zagreb. 2006.,
 65. Kisić, I., Bašić, F., Mesić, M. Zgorelec Ž., Sajko, K., Vuković I., Jurišić A., Agroekološki elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskog radnog prostora i isplačne jame Okoli 2D, rukopis Zavoda za OPB, AFZ, str. 42. Zagreb, 2006.,
 66. Kisić, I., Bašić, F., Mesić, M. Zgorelec Ž., Sajko, K., Vuković I., Agroekološki elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskog radnog prostora isplačne jame polja Šandrovac (Šan-1; 9; 17; 28; 89; 133, 151 i 162), rukopis, Zavod za OPB, AFZ, str. 40, Zagreb, 2006.,
 67. Kisić, I., Bašić, F., Mesić, M. Zgorelec Ž., Sajko, K., Vuković I., Agroekološki elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskog radnog prostora isplačne jame polja Šandrovac (Šan-7; 26; 30; 30α i β; 65; 91, 100; 103; 104 i 117), rukopis, Zavod za OPB, AFZ, str. 40, Zagreb, 2006.,
 68. Kisić, I., Bašić, F., Mesić, M. Zgorelec Ž., Sajko, K., Vuković I., Agroekološki elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskog radnog prostora isplačne jame polja Šandrovac (Šan-23; 44; 73; 85; 94; 104α i 125), rukopis, Zavod za OPB, AFZ, str. 41, Zagreb, 2006.,
 69. Kisić, I., Bašić, F., Mesić, M. Zgorelec Ž., Sajko, K., Vuković I., Agroekološki elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskog radnog prostora isplačne jame polja Žutica (Žu-34; 52; 57 i 223), rukopis Zavoda za OPB, AFZ, str. 43. Zagreb, 2006.,
 70. Kisić, I., Bašić, F., Mesić, M. Zgorelec, Ž., Vuković I., Sajko, K., Agroekološki elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskih radnih prostora i isplačnih jama polja Letičani (Let-1 i Let-4), rukopis Zavoda za OPB, AFZ, str. 41, Zagreb, 2006.,
 71. Kisić, I., Bašić, F., Mesić, M. Zgorelec, Ž., Vuković, I., Sajko, K., Agroekološki elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskog radnog prostora isplačne jame polja Okoli-15, rukopis Zavoda za OPB, AFZ, str. 42, Zagreb, 2006.,
 72. Kisić, I., Bašić, F., Mesić, M. Zgorelec, Ž., Vuković, I., Sajko, K., Agroekološki elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskih radnih prostora i isplačnih jama polja Osekovo (O-13; O-17; O-21; O-45; O-64; O-71; O-88 i O-124), rukopis, Zavod za OPB, AFZ, str. 42. Zagreb, 2006,
 73. Kisić, I., Bašić, F., Seletković, Z., Mesić, M. Zgorelec Ž., K. Sajko, Vuković I., Jurišić A., Elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskih radnih prostora i isplačnih jama polja Žutica (Žu-22; 73; 116 i 256), rukopis Zavoda za OPB, AFZ, str. 43. Zagreb, 2006.,
 74. Kisić, I., Bašić, F., Seletković, Z., Mesić, M. Zgorelec Ž., Sajko, K., Vuković I., Jurišić A., Elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskih radnih prostora i isplačnih jama polja Žutica (Žu-94; 147 i 150), rukopis Zavoda za OPB, AFZ, str. 41. Zagreb, 2006.,
 75. Kisić, I., Bašić, F., Seletković, Z., Mesić, M. Zgorelec, Ž., Vuković I., Sajko, K., Agroekološki elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskih radnih prostora i isplačnih jama polja Bilogora (BL-1 i BL-2;76;83), rukopis Zavoda za OPB, AFZ, str. 41, Zagreb, 2006.,
 76. Kisić, I., Bašić, F., Seletković, Z., Mesić, M. Zgorelec, Ž., Vuković, I., Sajko, K., Agroekološki elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskih radnih prostora i isplačnih jama polja Osekovo (O-42; O-44; O-46; O-121 i O-128), rukopis, Zavod za OPB, AFZ, s 42., Zagreb, 2006.,
 77. Kisić, I., Bašić, F., Seletković, Z., Mesić, M. Vađić Ž., Vuković I., K. Sajko, Agroekološki elaborat sta-nja tala s projektom rekultivacije bušotinskih radnih prostora i isplačnih jama polja Jamarice (Jam-5; Jam-34; Jam-66; Jam-83; Jam-94; Jam-120), rukopis, Z. za OPB, AFZ, s. 42, Zagreb, 2005.,
 78. Kisić, I., Bašić, F., Seletković, Z., Mesić, M. Vađić Ž., Vuković I., K. Sajko, Agroekološki elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskih radnih prostora i isplačnih jama polja Jamarice (Jam-15; Jam-131; Jam-134; Jam-137; Jam-147 i Jam-153), rukopis Zavoda za OPB, AFZ, str. 43, Zagreb, 2005.,
 79. Kisić, I., Bašić, F., Seletković, Z., Mesić, M. Vađić Ž., Vuković I., K. Sajko, Agroekološki elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskih radnih prostora i isplačnih jama polja Kozarice (Kz-6; Kz-7; Kz-11; Kz-12; Kz-14 i Kz-16), rukopis Zavoda za OPB, AFZ, str. 42, Zagreb, 2005.,
 80. Kisić, I., Bašić, F., Seletković, Z., Mesić, M. Vađić Ž., Vuković I., K. Sajko, Agroekološki elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskih radnih prostora i isplačnih jama polja Lipov-ljani (Lip-11; Lip-61; Lip-67 i Lip-123), rukopis, Zavod za OPB, AFZ, str. 42, Zagreb, 2005.,
 81. Kisić,I., Bašić,F., Seletković,Z., Mesić,M. Vađić,Ž., Vuković,I., K. Sajko, Agroekološki elaborat stanja tala s projektom rekultivacije bušotinskih radnih prostora i isplačnih jama polja Jamarice (Jam-6; Jam-70 i Jam-116), rukopis, Zavod za OPB, AFZ, str. 41, Zagreb, 2005.,
 82. Bašić F., Mesić M., Kisić I., Stanje i projekt rekultivacije isplačne jame Lešćan-1, rukopis Zavoda za OPB, AFZ, str. 40, Zagreb, 2003.,
 83. Bašić F., Mesić M., Kisić I., Stanje i projekt rekultivacije isplačne jame Gola-6, rukopis Zavoda za OPB, AFZ, str. 41, Zagreb, 2003.,
 84. Bašić, F., I. Kisić, M. Mesić, Agroekološki elaborat rekultivacije tla isplačne jame Ježevo Iva-85b, rukopis Zavoda za OPB, AFZ, str. 47, Zagreb, 2002.,
 85. Bašić, F., I. Kisić, M. Mesić, Agroekološki elaborat rekultivacije tla bušotinskog radnog prostora Klo-106, rukopis Zavoda za OPB, AFZ, str. 48, Zagreb, 2002.,
 86. Bašić, F., I. Kisić, M. Mesić, Agroekološki elaborat rekultivacije tla bušotinskog radnog prostora i isplačne jame Ježevo 1D, rukopis, Zavod za OPB, AFZ, str. 47, Zagreb, 2002.,
 87. Bašić, F., I. Kisić, M. Mesić, Agroekološki elaborat rekultivacije tla isplačne jame Ježevo Klo-64, rukopis Zavoda za OPB, AFZ, str. 48, Zagreb, 2002.,
 88. Bašić, F., I. Kisić, M. Mesić, Agroekološki elaborat rekultivacije tla isplačne jame Križ-5, rukopis Zavoda za OPB, AFZ, str. 45, Zagreb, 2002.,
 89. Bašić, F., I. Kisić, M. Mesić, Agroekološki elaborat rekultivacije tla isplačne jame Križ-46, rukopis Zavoda za OPB, AFZ, str. 46, Zagreb, 2002.,
 90. Bašić, F., I. Kisić, M. Mesić, Agroekološki elaborat rekultivacije tla isplačne jame Križ-104, rukopis Zavoda za OPB, AFZ, str. 45, Zagreb, 2002.,
 91. Bašić, F., M. Mesić, I . Kisić, Agroekološki elaborat rekultivacije tla isplačne jame Molve 32, rukopis Zavoda za OPB, AFZ, str. 39, Zagreb 2002.,
 92. Bašić, F., M. Mesić, I . Kisić, Elaborat stanja i projekt rekultivacije saniranih površina i šireg radnog prostora MS-2 Lipovljani, rukopis, Zavod za OPB, AFZ, str. 41, Zagreb, 2002.,
 93. Bašić, F., M. Mesić, I., Kisić, Agroekološki elaborat rekultivacije tla isplačne jame Kalinovac 1 sjever, rukopis Zavoda za OPB, AFZ, str. 40, Zagreb, 2002.,
 94. Bašić, F., M. Mesić, I., Kisić, Agroekološki elaborat rekultivacije tla isplačne jame Orešec 1, rukopis pohranjen u knjižnici Zavoda za OPB, AFZ, str. 41, Zagreb, 2002.,
 95. Bašić, F., Seletković,Z., Kisić,I.,Mesić,M., Agroekološka istraživanja tala bušotinskih radnih prostora polja Gojlo s prijedlogom rekultivacije, rukopis, Zav. za OPB, AFZ, str. 80, Zagreb, 2002.,
 96. Bašić,F., I. Kisić, M. Mesić, Agroekološki elaborat rekultivacije tla bušotinskog radnog prostora i isplačne jame Ježevo 1D, rukopis, Zavod za OPB, AFZ, str. 47, Zagreb, 2002.,
 97. Bašić,F., Kisić,I., Mesić, M., Agroekološki elaborat rekultivacije tla bušotinskog prostora i isplačne jame Kloštar 79α, rukopis Zavoda za OPB, AFZ, str. 47, Zagreb, 2002.,
 98. Bašić, F., I. Kisić, M. Mesić, Studija stanja i projekt rekultivacije tla isplačne jame bušotine Bilogora – 95, rukopis Zavoda za OPB, AFZ, str. 42, Zagreb, 2001.,
 99. Bašić, F., I. Kisić, M. Mesić, Studija stanja i projekt rekultivacije tla isplačne jame bušotine Jamarica – 106, rukopis Zavoda za OPB, AFZ, str. 38, Zagreb, 2001.,
 100. Bašić, F., I. Kisić, M. Mesić, Studija stanja i projekt rekultivacije tla isplačne jame bušotine Jamarica – 134, rukopis Zavoda za OPB, AFZ, str. 41, Zagreb, 2001.,
 101. Bašić, F., I. Kisić, M. Mesić, Studija stanja i projekt rekultivacije tla isplačne jame bušotine Kotoriba – 1, rukopis Zavoda za OPB, AFZ, str. 44, Zagreb, 2001.,
 102. Bašić, F., I. Kisić, M. Mesić, Studija stanja i projekt rekultivacije tla isplačne jame bušotine Mursko Središće – 5, rukopis Zavoda za OPB, AFZ, str. 43, Zagreb, 2001.,
 103. Bašić, F., M. Mesić, I. Kisić, Studija stanja i projekt rekultivacije tla isplačne jame plinske bušotine Iva-82, rukopis Zavoda za OPB, AFZ, str. 41, Zagreb, 2001.,
 104. Bašić, F., M. Mesić, I. Kisić, Studija stanja i projekt rekultivacije tla sanirane isplačne jame i dijela bušotinskog kruga Okoli 34-28, rukopis, Zavod za OPB, AFZ, str. 41, Zagreb, 2001.,
 105. Bašić, F., M. Mesić, I. Kisić, Studija stanja i projekt rekultivacije tla isplačne jame plinske bušotine Okoli 51, rukopis Zavoda za OPB, AFZ, str. 40, Zagreb, 2001.,
 106. Bašić, F., M. Mesić, I. Kisić, Studija stanja i projekt rekultivacije tla sanirane isplačne jame i dijela bušotinskog kruga Okoli 57, rukopis, Zavod za OPB, AFZ, str. 41, Zagreb, 2001.,
 107. Bašić,F., I. Kisić, M. Mesić, Studija stanja i projekt rekultivacije tla isplačne jame bušotine Kotoriba – 2, rukopis pohranjen u knjižnici Zavoda za OPB, AFZ, str. 42, Zagreb, 2001.,
 108. Bašić, F., I. Kisić, M. Mesić, Studija stanja i projekt rekultivacije tla isplačne jame i bušotin-skog radnog prostora naftne bušotine Beničanci 86, rukopis, Zavod za OPB, s. 44, Zagreb, 2000.,
 109. Bašić, F., I. Kisić, M. Mesić, Studija stanja i projekt rekultivacije tla isplačne jame i bušotin-skog radnog prostora naftne bušotine Bokšić 47, rukopis, Zavod za OPB, str. 44, Zagreb, 2000.,
 110. Bašić, F., I. Kisić, M. Mesić, Studija stanja i projekt rekultivacije tla isplačne jame bušotine Marijanci 2, rukopis Zavoda za OPB, AFZ, str. 45, Zagreb, 2000.,
 111. Bašić, F., I. Kisić, M. Mesić, Studija stanja i projekt rekultivacije tla isplačne jame Obod 48, rukopis Zavoda za OPB, AFZ, str. 44, Zagreb, 2000.,
 112. Bašić, F., I. Kisić, M. Mesić, Studija stanja i projekt rekultivacije tla isplačne jame bušotine Rasovac 1, rukopis Zavoda za OPB, AFZ, str. 44, Zagreb, 2000.,
 113. Bašić, F., I. Kisić, M. Mesić, Studija stanja i projekt rekultivacije tla isplačne jame bušotine Števkovica 37 RH, rukopis Zavoda za OPB, AFZ, str. 44, Zagreb, 2000.,
 114. Bašić, F., I. Kisić, M. Mesić, Studija stanja i projekt rekultivacije tla isplačne jame i bušotinskog radnog prostora naftne bušotine Števkovica 46, rukopis, Zavoda za OPB, AFZ, str. 42, Zagreb, 2000.,
 115. Bašić,F., I.Kisić, M.Mesić, Studija stanja i projekt rekultivacije tla isplačne jame i bušotinskog radnog prostora bušotine Cret 1, rukopis, Zavod za OPB, AFZ, str. 46, Zagreb, 2000.,
 116. Bašić, F., I. Kisić, M. Mesić i A. Butorac, Studija stanja i projekt rekultivacije tla isplačne jame i bušotinskog radnog prostora plinske bušotine Đelekovec 3, rukopis, Zavod za OPB, AFZ, str. 42, Zagreb, 1999.,
 117. Bašić, F., I. Kisić, M. Mesić, Studija stanja i projekt rekultivacije tla isplačnih jama plinskih bušotina Veliki Otok 6 i 7, rukopis Zavoda za OPB AFZ, str.43, Zagreb, 1999.,
 118. Bašić, F., I. Kisić, M. Mesić, Studija stanja i projekt rekultivacije tla isplačne jame plinske bušotine Veliki Otok – 8, rukopis Zavoda za OPB AFZ, str. 43, Zagreb, 1999.,
 119. Bašić,F., Kisić,I., Mesić,M., Butorac,A., Studija stanja i projekt rekultivacije tla isplačne jame plinske bušotine Beničanci 81, rukopis Zavoda za OPB, AFZ, str. 41, Zagreb, 1999.,
 120. Bašić,F., Kisić,I., Mesić,M., Butorac,A., Studija stanja i projekt rekultivacije tla isplačne jame plinske bušotine Bokšić 26a, rukopis Zavoda za OPB, AFZ, str. 41, Zagreb, 1999.,
 121. Bašić,F., Kisić,I., Mesić,M., Butorac,A., Studija stanja i projekt rekultivacije tla isplačne jame plinske bušotine Kalinovac 6, rukopis Zavoda za OPB, str. 39, Zagreb, 1999.,
 122. Bašić,F., Kisić,I., Mesić,M., Butorac,A., Studija stanja i projekt rekultivacije tla isplačne jame plinske bušotine Kalinovac-17, rukopis, Zavod za OPB, AFZ, str. 39, Zagreb,1999.
 123. Bašić,F., Kisić,I., Mesić,M., Butorac,A., Studija stanja i projekt rekultivacije tla isplačne jame plinske bušotine Koška-1, rukopis Zavoda za OPB AFZ, str.42, Zagreb, 1999.,
 124. Bašić,F., Kisić,I., Mesić,M., Butorac,A., Studija stanja i projekt rekultivacije tla isplačne jame plinske bušotine Kućanci-12, rukopis Zavoda za OPB str. 43, Zagreb, 1999.,
 125. Bašić,F., Kisić,I., Mesić,M., Butorac,A., Studija stanja i projekt rekultivacije tla isplačne jame plinske bušotine Kućanci-13, rukopis Zavoda za OPB, str. 40, Zagreb, 1999.,
 126. Bašić,F., Kisić,I., Mesić,M., Butorac,A., Studija stanja i projekt rekultivacije tla isplačne jame plinske bušotine Molve-10, rukopis Zavoda za OPB, str. 39, Zagreb, 1999.,
 127. Bašić,F., Kisić,I., Mesić,M., Butorac,A., Studija stanja i projekt rekultivacije tla isplačne jame plinske bušotine Molve-25, rukopis Zavoda za OPB, str. 40, Zagreb, 1999.,
 128. Bašić,F., Kisić,I., Mesić,M., Butorac,A., Studija stanja i projekt rekultivacije tla isplačne jame plinske bušotine Molve-30, rukopis Zavoda za OPB, str. 39, Zagreb, 1999.,
 129. Bašić,F., Kisić,I., Mesić,M., Butorac,A., Studija stanja i projekt rekultivacije tla isplačne jame plinske bušotine Obod-42, rukopis Zavoda za OPB AFZ, st. 42, Zagreb, 1999.,
 130. Bašić,F., Kisić,I., Mesić,M., Butorac,A., Studija stanja i projekt rekultivacije tla isplačne jame plinske bušotine Obod-46, rukopis Zavoda za OPB AFZ, str.42, Zagreb, 1999.,
 131. Bašić,F., Kisić,I., Mesić,M., Butorac,A., Studija stanja i projekt rekultivacije tla isplačne jame plinske bušotine Slatina-5, rukopis Zavoda za OPB AFZ, str. 43, Zagreb, 1999.
 132. Bašić, F., A. Butorac, I. Kisić, M.Mesić, Studija stanja i projekt rekultivacije tla isplačne jame plinske bušotine Kalinovac 15, rukopis Zavoda za OPB, str.31, Zagreb, 1998.,
 133. Bašić, F., I. Kisić, M.Mesić, A. Butorac, Studija stanja i projekt rekultivacije tla isplačne jame plinske bušotine Molve 35, rukopis Zavoda za OPB str. 35, Zagreb, 1998.,
 134. Bašić,F., A.Butorac, I.Kisić, M.Mesić, Studija stanja i projekt rekultivacije tla isplačne jame plinske bušotine Kalinovac 9, rukopis Zavoda za OPB str. 34, Zagreb, 1998.,
 135. Bašić,F., A.Butorac, I.Kisić, M.Mesić, Studija stanja i projekt rekultivacije tla isplačne jame plinske bušotine Kalinovac 14, rukopis, Zavod za OPB AFZ, str. 34, Zagreb,1998.,
 136. Bašić,F., A.Butorac, I.Kisić, M.Mesić, Studija stanja i projekt rekultivacije tla isplačne jame plinske bušotine Stari Gradac-1 zapad, rukopis, Zavod za OPB AFZ, str. 24, Zagreb, 1998.,
 137. Bašić,F., Butorac,A., Kisić,I., Mesić,M., Studija stanja i projekt rekultivacije tla isplačne jame plinske bušotine Molve-1 istok, rukopis Zavoda za OPB, str.34, Zagreb, 1998.
 138. Bašić,F., I.Kisić, M.Mesić, A.Butorac, Studija stanja i projekt rekultivacije tla isplačne jame plinske bušotine Molve 29, rukopis, Zavod za OPB AFZ, str. 35, Zagreb, 1998.
 139. Bašić,F., I.Kisić, M.Mesić, A.Butorac, Studija stanja i projekt rekultivacije tla isplačne jame plin-ske bušotine Stari Gradac 2, rukopis u knjižnici Zavoda za OPB AFZ, str. 38, Zagreb, 1998.,
 140. Bašić,F., I.Kisić, M.Mesić, A.Butorac, Studija stanja i projekt rekultivacije tla isplačne jame Šandrovac - središnja isplačna jama, rukopis, knjižnica Zavoda za OPB AFZ, str. 37, Zagreb, 1998.,
 141. Bašić,F., Kisić,I., Mesić,M., Butorac,A., Studija stanja i projekt rekultivacije tla isplačne jame plinske bušotine Okoli 36, rukopis Zavoda za OPB AFZ, str. 32, Zagreb, 1998.,
 142. Bašić,F., Kisić,I., Mesić,M., Butorac,A., Studija stanja i projekt rekultivacije tla isplačne jame plinske bušotine Okoli 53, rukopis Zavoda za OPB, str. 33, Zagreb, 1998.,
 143. Bašić,F., Kisić,I., Mesić,M., Butorac,A., Studija stanja i projekt rekultivacije tla isplačne jame plinske bušotine Okoli 54., rukopis Zavoda za OPB AFZ, st.31, Zagreb, 1998.,
 144. Bašić,F., Kisić,I., Mesić,M., Butorac,A., Studija stanja i projekt rekultivacije tla isplačne jame plinske bušotine Okoli 56, rukopis Zavoda za OPB AFZ, str.32, Zagreb, 1998.,
 145. Bašić,F., Kisić,I., Mesić,M., Butorac,A., Studija stanja i projekt rekultivacije tla isplačne jame plinske bušotine Žutica 155, rukopis Zavoda za OPB, str. 35, Zagreb, 1998.,
 146. Bašić,F., Kisić,I., Mesić,M., Butorac,A., Studija stanja i projekt rekultivacije tla isplačne jame plinske bušotine Žutica 262, rukopis Zavoda za OPB, str. 33, Zagreb, 1998.,
 147. Bašić,F., Mesić,M., Kisić,I., Butorac,A., Studija stanja i projekt rekultivacije tla isplačne jame plinske bušotine Žutica 165, rukopis Zavoda za OPB, str. 31, Zagreb, 1998.,
 148. Bašić,F., Mesić,M., Kisić,I., Butorac,A., Studija stanja i projekt rekultivacije tla isplačne jame plinske bušotine Žutica 202, rukopis Zavoda za OPB, str. 30, Zagreb, 1998.,
 149. Bašić,F., Mesić,M., Kisić,I., Butorac,A., Studija stanja i projekt rekultivacije tla isplačne jame plinske bušotine Iva-71, rukopis Zavoda za OPB AFZ, str. 29, Zagreb, 1998.,
 150. Bašić,F., Mesić,M., Kisić,I., Butorac,A., Studija stanja i projekt rekultivacije tla isplačne jame plinske bušotine Iva-75, rukopis Zavoda za OPB AFZ, str. 30, Zagreb, 1998.,
 151. Bašić,F., Mesić,M., Kisić,I., Butorac,A., Studija stanja i projekt rekultivacije tla isplačne jame plinske bušotine Iva-84, rukopis Zavoda za OPB AFZ, str. 33, Zagreb, 1998.,
 152. Bašić,F., Kisić,I., Butorac,A., Stanje poljoprivrednih tala poslije provedbe postupka sanacije isplačnih jama, s projektom rekultivacije (bušotine Molve-9, Molve-16, Molve-19, Molve-23, Kalinovac-12, Kalinovac-19, Stari Gradac-4), rukopis, Zavod za OPB AFZ, str. 53, Zagreb, 1995.,
 153. Bašić,F., Mesić,M., Butorac,A., Stanje poljoprivrednih tala poslije provedbe postupka sanacije isplačnih jama, s projektom rekultivacije, plinske bušotine Lešćan-2, Molve-26, i Molve 36, studija Zavoda za OPB AFZ, str. 32, Zagreb, 1994.,
 154. Bašić,F., Mesić, M.,Butorac,A., Studija stanja poljoprivrednih tala na području sanacije isplačnih jama plinskih bušotina INA Naftaplina, s preporu­kom korištenja u periodu rekultivacije, rukopis Zavoda za OPB AFZ, str.49, Zagreb, 1992.,
 155. Bašić, F., Mesić,M., Butorac,A., Studija stanja poljoprivrednih tala na području sanacije isplačnih jama plinskih bušotina INA-Naftaplina s preporukom korištenja u periodu rekultivacije, plinske bušotine Molve 27, 34 i 37, Kalinovac 2 i 10, Ferdinadovac 28 i Stari Gradac 5 i 6., rukopis Zavoda za OPB AFZ, str. 49, Zagreb, 1992.,
separator

STATE OF POLLUTION OF SOILS OF RAFINERIES, PETROCHEMICAL PLANTS AND ESTABLISHEMENT OF PLANTS (4)

 1. Kisić, I., Bašić, F., Mesić, M. Zgorelec Ž., Sajko K., Jurišić A., Vuković I., Elaborat trenutnog stanja onečišćenosti tala unutar kruga Rafinerije nafte Rijeka pogon Mlaka, rukopis Zavoda za OPB, AFZ, str. 95. Zagreb, 2008.,
 2. Kisić, I., Bašić, F., Mesić, M. Zgorelec Ž., Sajko K., Jurišić A., Vuković I., Elaborat trenutnog stanja onečišćenosti tala unutar kruga Rafinerije nafte Rijeka pogon Urinj, rukopis Zavoda za OPB, AFZ, str. 109, Zagreb, 2008.,
 3. Kisić, I., Bašić, F., Mesić, M., Zgorelec, Ž., Jurišić, A., Sajko, K., Elaborat trenutnoga stanja onečišćenosti tala unutar kruga Rafinerije nafte Sisak, rukopis, Zavod za OPB, AFZ, Zagreb, 2007.,
 4. Bašić, F., M. Mesić, I. Kisić, Studija stanja i projekt rekultivacije tla Centralne otpadne jame Lipovljani, rukopis pohranjen u knjižnici Zavoda za OPB, AFZ, str. 43, Zagreb, 2002.,
separator

ENVIRONMENTAL CONSEQUENCES OF EXPLOATATION OF NAPHTHA ON TERRITORRY OF SOME COUNTIES (7)

 1. Bašić F., Kisić I., Mesić M., Studija utjecaja na okoliš naftno-rudarskih objekata INA d.d. u Karlovačkoj županiji, u suradnji sa Rudarsko-geološko naftnim fakultetom, rukopis pohranjen u knjižnici Zavoda za OPB, AFZ, str. 28. Zagreb, 2003.,
 2. Bašić F., Kisić I., Mesić M., Studija utjecaja na okoliš naftno-rudarskih objekata INA d.d. u Zadarskoj županiji. Rudarsko-geološko naftni fakultet, str. 27. Zagreb, 2003.,
 3. Bašić, F., I. Kisić, M. Mesić, Studija utjecaja na okoliš naftno-rudarskih objekata INA d.d. u Osječko-baranjskoj županiji, u suradni sa Rudarsko-geološko naftnim fakultetom, rukopis pohranjen u knjižnici Zavoda za OPB, AFZ, str. 45. Zagreb, 2002.,
 4. Bašić, F., I. Kisić, M. Mesić, Studija utjecaja na okoliš naftno-rudarskih objekata INA d.d. u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Rudarsko-geološko naftni fakultet, rukopis pohranjen u knjižnici Zavoda za OPB, AFZ, str. 39. Zagreb, 2002.,
 5. Bašić, F., I. Kisić, M. Mesić, Studija utjecaja na okoliš naftno-rudarskih objekata INA d.d. u Međimurskoj županiji, u suradnji sa Rudarsko-geološko naftnim fakultetom, rukopis pohranjen u knjižnici Zavoda za OPB, AFZ, str 31, Zagreb, 2002.,
 6. Bašić, F., I. Kisić, M. Mesić, Studija utjecaja na okoliš naftno-rudarskih objekata INA d.d. u Osječko-baranjskoj županiji, u suradnji sa Rudarsko-geološko naftnim fakultetom, rukopis pohranjen u knjižnici Zavoda za OPB, AFZ, str. 45, Zagreb, 2002.,
 7. Bašić, F., I. Kisić, M. Mesić, Studija utjecaja na okoliš naftno-rudarskih objekata INA d.d. u Koprivničko-križevačkoj županiji, u suradnji sa Rudarsko-geološko naftnim fakultetom, str. 45. Zagreb, 2001.,
separator

CULTIVATION OF SOIL ON ABONDENED NAPHTHA FIELDS (2)

 1. Bašić F., Seletković Z., Kisić I., Mesić M., Agroekološki elaborat s prijedlogom za rekultivaciju tala na trajno napuštenim i saniranim bušotinskim radnim prostorima naftnoga polja Šumećani, rukopis pohranjen u knjižnici Zavoda za OPB, AFZ, str. 86, Zagreb, 2003.,
 2. Bašić,F., Z. Seletković, I. Kisić, M. Mesić, Agroekološka istraživanja tala bušotinskih radnih prostora naftnog polja Gojlo s prijedlogom rekultivacije, rukopis pohranjen u knjižnici Zavoda za OPB, AFZ, str. 80, Zagreb, 2002.,
separator

POSSIBILITIES OF WASTE DISPOSAL IN ABANDONED NAPHTHA BORES (5)

 1. Bašić F., Kisić I., Vađić Ž., Studija utjecaja na okoliš i sustav zaštite za zahvat utiskivanja otpada iz naftno-rudarske djelatnosti u duboke bušotine u Splitsko-dalmatinskoj županiji - utjecaj objekata eksploatacije nafte i plina na tlo, u suradnjis Rudarsko-geološko naftnim fakultetom, rukopis pohranjen u knjižnici Zavoda za OPB, AFZ, str. 13, Zagreb, 2005.,
 2. Bašić F., Kisić I., Studija utjecaja na okoliš i sustav zaštite za zahvat utiskivanja otpada iz naftno-rudarske djelatnosti u duboke bušotine u Virovitičko-podravskoj županiji - utjecaj objekata eksploatacije nafte i plina na tlo, u suradnji sa Rudarsko-geološko naftnim fakultetom, rukopis pohranjen u knjižnici Zavoda za OPB, AFZ, str. 19. Zagreb, 2004.,
 3. Bašić F., Kisić I., Studija utjecaja na okoliš i sustav zaštite za zahvat utiskivanja otpada iz naftno-rudarske djelatnosti u duboke bušotine u Vukovarsko-srijemskoj županiji - utjecaj objekata eksploatacije nafte i plina na tlo, u suradnji sa Rudarsko-geološko naftnim fakultetom, rukopis pohranjen u knjižnici Zavoda za OPB, AFZ, str. 19, Zagreb, 2004.,
 4. Bašić F., Kisić I., Mesić M., Studija utjecaja na okoliš i sustav zaštite za zahvat utiskivanja otpada iz naftno-rudarske djelatnosti u duboke bušotine u Sisačko-moslavačkoj županiji - utjecaj objekata eksploatacije nafte i plina na tlo, u suradnji sa Rudarsko-geološko naftnim fakultetom, rukopis pohranjen u knjižnici Zavoda za OPB, AFZ, str. 19. Zagreb, 2004.,
 5. Bašić F., Kisić I., Mesić M., Studija utjecaja na okoliš i sustav zaštite za zahvat utiskivanja otpada iz naftno-rudarske djelatnosti u duboke bušotine u Zagrebačkoj županiji - utjecaj objekata eksploatacije nafte i plina na tlo, u suradnji sa Rudarsko-geološko naftnim fakultetom, rukopis pohranjen u knjižnici Zavoda za OPB, AFZ, str. 20. Zagreb, 2004.,
separator

REMEDIATION OF SOIL AFTER BRAKING OF NAPHTHA PIPELINES (9)

 1. Kisić, I., Bašić, F., Mesić, M., Zgorelec, Ž., Jurišić, A., Onečišćenost tala i djelotvornost sanacije na mjestu propuštanja C2+ produktovoda DN-250 na dionici između MRČ Bjelovar i MČS Narta (Brezovac), rukopis pohranjen u knjižnici Zavoda za OPB, AFZ, Zagreb, 2007.,
 2. Bašić, F., Kisić, I., Mesić, M., Onečišćenost tala i djelotvornost sanacije na mjestu puknuća naftovoda MS Števkovica – OS Beničanci, rukopis, Zavod za OPB str. 40, Zagreb, 2003.,
 3. Bašić, F., I. Kisić, M. Mesić, Onečišćenost tala i djelotvornost sanacije na mjestu puknuća tlačnog naftovoda SS Iva 1 – OS Graberje, rukopis, Zavod za OPB, AFZ, str. 46, Zagreb, 2002.,
 4. Bašić,F., I. Kisić, M. Mesić, Stanje tala i djelotvornost sanacije na mjestu zagađenja bušotinskim fluidima iz utisnih bušotina polja Šandrovac, rukopis, Zavod za OPB, AFZ, str. 40, Zagreb, 2001.,
 5. Bašić,F., I. Kisić, M. Mesić, Stanje tala i djelotvornost sanacije na mjestu puknuća naftovoda SS 2 – OS Graberje, rukopis Zavoda za OPB, AFZ, str. 38, Zagreb, 2001.,
 6. Bašić,F., Kisić,I., Mesić,M., Butorac,A., Stanje tala i djelotvornost sanacije na mjestu puknuća naftovoda OS Stružec - Rafinerija Sisak, rukopis, Zavod za OPB, AFZ, str. 48, Zagreb, 1999.,
 7. Bašić,F., Kisić,I., Mesić,M., Butorac,A., Djelotvornost sanacije tla na mjestu puknuća otpremnog naftovoda Žutica – Stružec kod čvora Hrastilnica, rukopis, Zavod za OPB AFZ, Zagreb, 1998.,
 8. Bašić,F., Kisić,I., M.Mesić, Butorac,A., Stanje tala na mjestu propuštanja plinovoda bušotine Kalinovac 19, sa smjernicama rekultivacije, rukopis, Zavod za OPB AFZ, str. 24, Zagreb, 1997.,
 9. Kisić, I., Bašić, F., Mesić, M. Zgorelec Ž., Sajko K., Vuković I., Jurišić A. Onečišćenost tala i djelotvornost sanacije na mjestu nezakonito postavljenih obujmica naftovoda DN-300 OS Šandrovac OS Graberje, lokacija Čazma I, Čazma II i Daskatica, rukopis, Zavod za OPB, AFZ, Zagreb. 2006.,
separator

INVESTIGATION OF CONSEQUENCES OF OUTFLOW OF NAPHTHA IN SOIL (4)

 1. Kisić, I., Bašić, F., Mesić, M., Zgorelec, Ž., Jurišić, A., Agroekološka ekspertiza kvantitativnih i kvalitativnih promjena u biljci, tlu i vodi uzrokovanom izlijevanjem nafte u okoliš, rukopis pohranjen u knjižnici Zavoda za OPB, AFZ, Zagreb, 2007.,
 2. Kisić, I., Bašić, F., Mesić, M. Zgorelec, Ž., Promjene u tlu i ostvarenom prinosu uzgajanog usjeva uzrokovane naftnim incidentom, rukopis, Zavod za OPB, AFZ, str. 27, Zagreb, 2006.,
 3. Gaurina-Međimurec, N., Durn, G., Slovenec, D. Bašić, F., Kisić, I., Mesić, M., Tadej, N., Čović, M., Studija uspješnosti postupka i rezultata solidifikacije centralne otpadne jame pogona Lipovljani i utjecaj navedenog zahvata na okoliš, zajednički projekt Rudarsko-geološko-naftnog i Agronomskog fakulteta, rukopis Zavoda za OPB, AFZ, str. 108, Zagreb, 2001.,
 4. Gaurina-Međimurec, N., Durn, G., Slovenec, D. Bašić, F., Kisić, I., Mesić, M., Tadej, N., Čović, M., Studija uspješnosti postupka i rezultata solidifikacije isplačnih jama na polju Molve i utjecaj navedenog zahvata na okoliš, zajednički projekt Rudarsko-geološko-naftnog i Agronomskog fakulteta, rukopis Zavoda za OPB, AFZ, str. 97, Zagreb, 2001.,
separator

SOIL MONITORING (15)

 1. Kisić, I., F. Bašić, Ž. Zgorelec, M. Mesić, I. Šestak, A. Jurišić, D. Bilandžija: Trajno motrenje ekosustava okoliša CPS Molve, Zavod za OPB Agronomskog fakulteta, str. 89. Zagreb, 2013.
 2. Bašić, F., Kisić, I., Mesić, M., Zgorelec, Ž., Šestak, I., Jurišić, A., Bilandžija, D. ,Trajno motrenje ekosustava okoliša CPS Molve, Zavod za OPB Agronomskog fakulteta, str. 87. Zagreb, 2011.,
 3. Bašić, F., Kisić, I., Mesić, M., Zgorelec, Ž., Vuković, I. i Jurišić, A., Trajno motrenje ekosustava okoliša CPS Molve, rukopis, Zavod za OPB Agronomskog fakulteta, str. 89. Zagreb, 2010,
 4. Bašić, F., Kisić, I., Mesić, M., Zgorelec, Ž., Vuković, I., Sajko, K. i Jurišić, A., Trajno motrenje ekosustava okoliša CPS Molve, Zavod za OPB Agronomskog fakulteta, str. 80. Zagreb, 2009.,
 5. Bašić, F., Zgorelec, Ž., Kisić, I., Mesić, M., Jurišić, A., Sajko, K., Vuković, I., Trajno motrenje ekosustava okoliša CPS Molve – rezultati motrenja za razdoblje 2007-2008. godina, rukopis Zavoda za OPB, AFZ, str. 67, Zagreb, 2008.,
 6. Bašić, F., Zgorelec, Ž., Kisić, I., Mesić, M., Jurišić, A., Sajko, K., Vuković, I., Trajno motrenje ekosus-tava okoliša CPS Molve–razdoblje 2006-2007. god. rukopis Zavoda za OPB, AFZ, Zagreb, 2007.,
 7. Bašić, F., Kisić, I., Mesić, M. Zgorelec Ž., K. Sajko, Vuković I., Jurišić A., Trajno motrenje ekosus-tava okoliša CPS Molve – 2005-2006. god. rukopis Zavoda za OPB, AFZ, str. 58. Zagreb, 2006.,
 8. Bašić F., Kisić I., Mesić, M., Vađić, Ž., Trajno motrenje tala na području utjecaja središnje plinske postaje Molve, rezultati 2004-2005. god. rukopis Zavoda za OPB, AFZ, str. 42, Zagreb, 2005.,
 9. Kisić, I., Bašić, F., Mesić, M. Vađić Ž., Monitoring stanja tala u agroekosustavu na području utjecaja Tvornice cementa Našicecement, rukopis, Zavod za OPB, AFZ, str. 51. Zagreb, 2004.,
 10. Bašić,F., Kisić,I., Mesić,M., Vađić,Z.., Trajno motrenje tala na području utjecaja Središnje plinske postaje Molve. rukopis pohranjen u knjižnici Zavoda za OPB, AFZ, str. 41, Zagreb, 2003.,
 11. Bašić, F., I. Kisić, M. Mesić, Motrenje tala na području utjecaja središnje plinske postaje Molve u 2000. god., rukopis Zavoda za OPB, AFZ, str. 48, Zagreb, 2001.,
 12. Bašić,F., Butorac,A., Mesić,M., Kisić,I., Agroekološka istraživanja ekosustava plinskog polja Molve, poglavlje u studiji Stanje ekosustava plinskog polja Molve 1995/96, i usporedba sa stanjem 1990/91, rukopis Zavoda za OPB, AFZ, Zagreb, 1998.,
 13. Bašić,F., Kisić,I., Butorac,A., Trajno motrenje tala na području utjecaja središnje plinske postaje Molve, rukopis Zavoda za OPB, AFZ, str. 26, Zagreb, 1996.,
 14. Bašić,F., Butorac,A., Vuletić,N., Mesić,M., Agroekološka istraživanja poljoprivrednih tala užeg područja utjecaja CPS Molve (studija nultog stanja), II dio, rukopis Zavoda za OPB, AFZ, str. 66, Zagreb, 1991.,
 15. Bašić,F., Vuletić,N., Mesić,M., Agroekološka istraživanja poljoprivred­nih tala užeg područja utjecaja CPS Molve (studija nultog stanja), I dio, FPZ, Duhanski institut, rukopis pohranjen u knjižnici Zavoda za OPB, AFZ, str. 51, Zagreb, 1990.,

TOTAL STUDIES ON SOIL DAMAGES BY NAPHTHA/GAS EXPOLOITATION.......... 201

separator

EXTERNAL AUDIT OF THE QUALITY ASSURANCE SYSTEM AT HIGHER EDUCATION

 1. Dolšak, B., Borstner, B., Kolar, B., Bašić, F., Pleško, A., Kramar, J., Poročilo o podaljšanju akreditacije visokošolskeg študijskega programa I stopnja Gospodarski inženiring Univerze v Novi Gorici, Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu - NAKVIS, str.15, Ljubljana 2013.,
 2. Dolšak, B., Borstner, B., Kolar, B., Bašić, F., Pleško, A., Kramar, J., Poročilo o podaljšanju akreditacije visokošolskeg študijskega programa I stopnja Kulturna zgodovina Univerze v Novi Gorici, Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu - NAKVIS, str. 15, Ljubljana 2013.,
 3. Dolšak, B., Borstner, B., Kolar,B., Bašić,F., Pleško,A., Kramar, J., Poročilo o podaljšanju akreditacije visokošolskeg strokovnog študija 1. stopnja Vinogradništvo in vinarstvo Univerze v Novi Gorici, Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu - NAKVIS, str.19, Ljubljana 2013.,
 4. Drobnič-Košorok M., Štrus, J., Bašić, F., Kos, D., Poročilo o zunanji evalvaciji za podaljšanja akreditacije študijskih programov prve, druge in tretje stopnje Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, Nacion. agencija za kakovost - NAKVIS, str.15, Ljubljana 2013.,
 5. Lipej, B., Peserl, A., Bašić, F., Železnik, T., Aškerc, K., Poročilo o zunanji evalvaciji Biotehniškega centra Naklo, Višje strokovne šole, Nacion. agencija za kako. - NAKVIS, str. 15, Ljubljana, 2013.,
 6. Pašić, Z., Bašić, F., Železnik, T., Kramar, J., Poročilo o prvi akreditaciji Visokošolskog strokovneg študijskega programa prva stopnja Upravljanje podeželja Visoke šole za upravljanje Podeželja Grm, Novo Mesto, Nac. agenc. za kakovost v visokem šolstvu - NAKVIS, str. 12, Ljubljana 2013.,
 7. Bohanec, B., Bašić, F., Cvikl, H., Aškerc, K., Poročilo o zunanji evalvaciji Višje strokovne šole Grm - Novo mesto – Center biotehnike in turizma, NAKVIS, str. 9, Ljubljana, 2012.,
 8. Bohanec, B., Bašić, F., Dagarin, F., Knapič, M., Poročilo o zunanji evalvaciji višje strokovne šole Maribor 13, Maribor, 2012.,
 9. Hadley, P., Grout, B. Fasoula, D., Bašić, F., Xiloyannis, C., External evaluation report Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki – ATEI, Department of Crop Production, H.Q.A.A. Hellenic Quality Assurance Agency for Higher Education, p. 22 Athens, 2010.,
 10. Martens, H., Bašić, F., Kozak, D., Breslauer, N., Krakar, Z., Višić, Š., Dodiković- Jurković, V., Pronk, N., Wera, M., Institutional audits of Universities of Applied Sciences in Knin, Slavonsky Brod ad Zagreb, NVAO Pilot Project Croatia (www.HEIQ.net), Zagreb, 2010.,
 11. Bašić, F., Despot, Z., Cadek, W., Billiet, E., Bijelić, I., Evaluation report of The polytechnic of Rije-ka, (report), Agency for science and higher education of The Rep. of Croatia, Expert Committee for the evaluation of quality and efficiency of The Polytechnic of Rijeka, Zagreb, 2009.,
 12. Bašić, F., Despot, Z., Cadek, W., Billiet, E., Bijelić, I., Izvješće o vrednovanju Veleučilišta u Rijeci, Agencija za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske, Stručno povjerenstvo za vrednovanje Veleučilišta Rijeka, Zagreb, 2009.,
 13. Kralj, A., Stanković, F., Leban, I., Bašić, F., Koprivica, S., Izvještaj o spoljašnjoj evaluaciji u postupku reakreditacije Univerziteta Crne Gore i njegovih studijskih programa, Savjet za visoko obrazovanje Crne Gore, str. 158, Podgorica, 2007.,

Total studies of external audits of quality assurance system at higher education.......... 13

TOTAL PROFESSIONAL ACTIVITIES.......... 326

ALTOGETHER SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ACTIVITIES.......... 731