Dobrodošli!

Na svojim osobnim stranicama
srdačno Vas pozdravlja

Dr. sc. Ferdo Bašić

professor emeritus

Ferdo Bašić
 
 
O meniAkademska djelatnost (1971-2013) O meni
separator

SUDIONIK U ZNANSTVENIM I STRUČNIM PROJEKTIMA

separator

MEĐUNARODNI ZNANSTVENI PROJEKTI

2008.

Development of the Croatian soil monitoring programme with a pilot project, founded by European Commission (LIFE05 TCY/CRO/000105) from LIFE Third Countries Program,

Leading institution; Agency for Environmental protection,

Scientific leading; I. Kisić

2004-2007.

CORDIS-EU-FP6-RECOAL «Reintegration of Coal Ash Disposal Sites and Mitigation of Pollution in the West Balkan Area» founded by European Commission (509173 - CORDIS-EU-FP6- Specific Targeted Research), international, interdisciplinary,

Colaborative institutions; Department für Waldforschung und Bodenkultur, Universität für Natürliche Ressourcen und Bodenkultur, Wien, Österreich, University of Sarajevo, Agricultural Faculty, Sarajevo – Bosnia and Herzegovina, Brandenburgische Technische Universität Cottbus, Lehrstuhl für Bodenschutz und Rekultivierung – Germany,

Function in the project; Leader of task of FAZ

1987-1991.

Leader of project; Intensity of Water erosion on ferralsols of Horo Alleltu farm - Ethiopia,

Contracting institution; Ministry of state farms, coffee and tea development, North western agricultural development corporation, Ethiopija,

Realisation; University of Zagreb, Faculty of Agriculture, Department of General Agronomy in coopeartion with „Jugoinspekt“ Zagreb,

1996.

Leading author in project; Removal of phosphate from detergents in the Danube basin, report of Croatia, PHARE Programme,

Contracting company; Senator consult, Budapest,

1994-1998.

Mittarbeiter in Projekt; Untersuchungen hinsichtlich des düngungswertes der speziellen natür-lichen substrates (Agrarvital) auf des basis von zeolith tuff,

Bestellung; Institut fur Entwicklung und internationale Beziehungen, Zagreb,

Vollziehung: Universitat Zagreb, Landwirtsch. Fakultat, Anstalt fur Algemeine Ackerbau,

Leitung; T. Filipan, Institut fur Entwicklung und internationale Beziehungen, Zagreb,

1993.

Participation in project responsible for all tasks in the field: Land resources evaluation of Croatia,; Private farm support services, Agricultural sector review,

Contracting institution; FAO, OUN, Rome,

Leader of the task in Target group - Agriculture, (with I.Kisić and M.Mesić); Danube Integrated Environmental study, for the Republic of Croatia,

Contracting institution; Hasskoning, Royal Dutch Consulting Engineers and Architects,

Leader of project; M. Villi, Town planning institute of Croatia,

separator

DOMAĆI ZNANSTVENI PROJEKTI

2007. do danas (2013.)

Voditelj znanstvenog programa: ODRŽIVO GOSPODARENJE TLOM I ZAŠTITA TLA,

Voditelj projekta u programu pod naslovom; Konzervacijsko gospodarenje na tlima izloženim djelovanju erozije vodom,

Naručitelj; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH

2007-2011.

Suradnik u projektu; Gnojidba dušikom prihvatljiva za okoliš, u okviru programa ODRŽIVO GOSPODARENJE TLOM I ZAŠTITA TLA,

Voditelj projekta: Milan Mesić, Zavod za opću proizvodnju boilja Agronomskog fakulteta, Zagreb

Naručitelj; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH

Suradnik na projektu: Kalcifikacija tala dolomitom

Voditelj: Milan Mesić, Zavod za opću proizvodnju boilja Agronomskog fakulteta, Zagreb

Naručitelj: Holcim mineralni agregati d.o.o.

2008.

Suradnik u LIFE THIRD projektu; Trajno motrenje tala Hrvatske,

Nositelj; Hrvatska agencija za zaštitu okoliša,

Voditelj; I., Kisić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za opću proizvodnju bilja,

2007.

Suradniku projektu: Agroekološka ekspertiza kvantitativnih i kvalitativnih promjena u biljci, tlu i vodi uzrokovanom izlijevanjem nafte u okoliš, Voditelj projekta: I. Kisić, Zavod za opću proizvodnju bilja Agronomskog fakulteta, Zagreb

2005.

Suradnik i autor dijela poglavlja „Poljoprivreda“ u projektu; Stanje okoliša u Republici Hrvatskoj,

Naručitelj projekta; Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja RH,

2002- 2010.

Suradnik u projektu; Utjecaj gnojidbe na raspodjelu dušika u agroekosustavu,

Naručitelj; Ministarstvo znanosti i tehnologije RH,

Voditelj; M. Mesić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za opću proizvodnju bilja,

Utemeljitelj i voditelj, a zatim suradnik u projektu; Rizik od erozije kao pokazatelj održivoga gospodarenja tlom,

Naručitelj; Ministarstvo znanosti i tehnologije RH,

Voditelj; I. Kisić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za opću proizvodnju bilja,

1998-2001.

Voditelj, autor i urednik teksta projekta; Regionalizacija hrvatske poljoprivrede, projekt Vijeća za istraživanje u poljoprivredi - VIP,

Naručitelj: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RH,

Suradnik u projektu; Kalcifikacija i gnojidba tala Gorske Hrvatske,

Naručitelj; Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva RH – VIP projekti,

Voditelj; I. Kisić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za opću proizvodnju bilja,

1998.

Suradnik u projektu; Utjecaj rastućih doza mineralnog dušika na njegovo ispiranje i prinos nekih oraničnih kultura na dreniranom pseudoglejnom tlu,

Naručitelj: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa,

Voditelj: M.Mesić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za opću proizvodnju bilja,

1997. do danas,

Suradnik u projektu; Optimalni plodored u proizvodnji duhana tipa virdžinija u agroekološkim uvjetima Podravine,

Naručitelj: Duhanski institut Zagreb,

Voditelj; A. Butorac, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za opću proizvodnju bilja,

1996–2002.

Utemeljitelj, voditelj, a zatim suradnik u projektu; Erozija tla vodom i održivo gospodarenje tlom u agroekološkim uvjetima središnje Hrvatske,

Naručitelj: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta,

Voditelj; M. Mesić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za opću proizvodnju bilja,

1995-2010.

Osmišljavanje, utemeljenje, a zatim vođenje projekta; Zaštita tla i voda u agroekosistemima, a voditelj zadatka: Stacionarno istraživanje erozije tla vodom u agroekološkim uvjetima središnje Hrvatske,

Naručitelj; Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta, Zagreb,

Voditelj; od 2003. I. Kisić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za opću proizvodnju bilja,

1990-1994.

Suradnik u projektu; Istraživanje fertilizacijske vrijednosti specijalnih prirodnih supstrata (agrarvitala) na bazi zeolitnog tufa,

Naručitelj; Kaming Ljubešćica, Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb,

Voditelj; A.Butorac, Zavod za opću proizvodnju bilja Agronomskog fakulteta,

1990-1993.

Suradnik u projektu; Istraživanje optimalne gnojidbe za kukuruz na kiselim tlima Korduna,

Naručitelj; KIM Karlovac,

Voditelj; A. Butorac, Zavod za opću proizvodnju bilja Agronomskog fakulteta,

Suradnik u projektu; Istraživanje efikasnosti bioposta u uzgoju duhana,

Naručitelj; Tovarna dušika Ruše – Slovenija,

Voditelj; A. Butorac, Zavod za opću proizvodnju bilja Agronomskog fakulteta,

1990-1992.

Suradnik u projektu; Valorizacija različitih vapnenih materijala u kalcifikaciji kiselih tala PIK Virovitica,

Naručitelj; Kaming Ljubešćica, Institut za razvoj i međunarodne odnose,

Voditelj; A. Butorac, Zavod za opću proizvodnju bilja Agronomskog fakulteta, Zagreb,

1986. do danas

Suradnik u projektu; Optimalni plodored u proizvodnji duhana tipa virginia u agroekološkim uvjetima Podravine,

Naručitelj; Duhanski institut Zagreb,

Voditelj; do 1992. A. Butorac, Zavod za opću proizvodnju bilja Agronomskog fakulteta a od 1993. I.Turšić, Duhanski institut, Zagreb,

1985-1988,

Suradnik u projektu; Komparativno istraživanje efikasnosti različitih vapnenih materijala u kalcifikaciji kiselih tala sjeverozapadne Hrvatske (područje Varaždina),

Naručitelj; IGM Lepoglava,

Voditelj; A. Butorac: Zavod za opću proizvodnju bilja Agronomskog fakulteta,

Suradnik u projektu; Efikasnost gnojidbe na zalihu u plodoredu pšenica–šećerna repa–kukuruz,

Naručitelj; PIK Virovitica – Lukač,

Voditelj; A. Butorac, Zavod za opću proizvodnju bilja Agronomskog fakulteta,

1984-1987.

Suradnik u projektu; Istraživanje mogućnosti uzgoja lucerne na kiselim tlima Korduna,

Naručitelj; KIM Karlovac,

Voditelj; A. Butorac, Zavod za opću proizvodnju bilja Agronomskog fakulteta,

1984.

Suradnik u projektu; Valorizacija žetvenih ostataka,

Naručitelj; Ministarstvo znanosti SRH,

Voditelj; A. Butorac, Zavod za opću proizvodnju bilja Agronomskog fakulteta,

1973-1984.

Suradnik u više projekata Šumarskog fakulteta, (kojima može zahvaliti za o(p)stanak i daljnji razvoj u krugu tloznanstvenika), među kojima svakako valja izdvojiti multidisciplinarni projekt iznuđen događajima na terenu; Istraživanje uzroka sušenja hrasta lužnjaka na hidromorfnim tlima Posavine. Taj projekt je sveobuhvatno, holistički pristupio utvrđivanju uzroka sušenja najvažnije šumske vrste na hidromorfnim tlima uz rijeku Savu. U njemu su provjerene metode utvrđivanja aero- i anaerobioze, odnosno dominacije redukcijskih ili oksidacijskih uvjeta u tlu, i njihove dinamike te njihov utjecaj na kondiciju hrasta lužnjaka i drugih šumskih vrsta u različitim uvjetima suvišnog vlaženja tala. Te su metode prihvaćene, a nenadoknadiva je šteta što istraživanja nisu nastavljena poslije tragične pogibelji njihovih nositelja.

Voditelji: A. Vranković, B. Prpić, S. Matić - Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

1971-1986.

Na početku pomoćni istraživač, zatim asistent i na koncu samostalni istraživač - kartograf u projektu; Opća pedološka karta Hrvatske mjerila 1:50 000,

Naručitelj: Republička zajednica za znanstveni rad SRH – SIZ IV,

Izvršitelji; Projektni savjet za izradu OPK Hrvatske – ugovorne ustanove - Poljoprivredni institut Križevci, Agronomski fakultet Zagreb,

separator

STRUČNI PROJEKTI

2010 - 2013.

Suradnik, autor studija za pojedine objekte u okviru projekta; Aktualno stanje i predvidljivi utjecaj podizanja hidroenergetskih objekata na okoliš - poljoprivrednu biljnu proizvodnju,

Naručitelj; Elektroprojekt Zagreb,

2009. - 2012.

Vanjski savjetnik u projektu; Ozelenjavanje odlagališta fosfogipsa,

Naručitelj; Petrokemija d.d. Kutina,

2012.

Suradnik, autor studija u okviru projekta; Aktualno stanje i mjere zaštite na području zaštićenih prirodnih vrijednosti.

Naručitelj; Elektroprojekt, Zagreb

2010.

Član stručnog povjerenstva u; NVAO Pilot Project Croatia (www.heiq.net) of Institutional audits of Universities of Applied Sciences in Knin, Slavonsky Brod ad Zagreb,

Predsjednik stručnog povjerenstva; Prof. Harry Martens, PhD, emeritus professor of Chemistry, Hasselt University, Belgium,

Naručitelj; The Accreditation Organisation of the Netherlands and Flanders (NVAO) Haag,

1998 – 2013.

Nositelj zadatka u okviru projekta; Trajno motrenje tala na području utjecaja Središnje plinske postaje (CPS) Molve u okviru projekta; Trajno motrenje ekosustava okoliša CPS Molve,

Nositelj projekta: Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije

Naručitelj; INA – Naftaplin - Zagreb

2009. do danas

Predsjednik i/ili član ekspertne skupine u projektu: Institutional audits of Universities - evaluation of quality and efficiency of study programmes.

Naručitelji (nacionalne agencije); Agencija za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske - Zagreb; Council for higher education of Republic of Montenegro - Podgorica; H.Q.A.A.- Hellenic Quality Assurance Agency for Higher Education Hellenic Republic, Athens; National agency for quality in higher education of Republic of Slovenia - NAKVIS, Ljubljana,

2009.

Suradnik i autor poglavlja 4.9.2. Agrotehničke melioracije i 4.9.3. Sustavi uzgoja bilja – plodored, Knjiga 1. u okviru projekta; Agroekološko vrednovanje prostora s programima razvitka biljne i stočarske proizvodnje na području Hercegbosanske županije,

Naručitelj: HB županija,

2007.

Suradnik u projektu: Agroekološka ekspertiza kvantitativnih i kvalitativnih promjena u biljci, tlu i vodi uzrokovanom izlijevanjem nafte u okoliš,

Voditelj projekta: I. Kisić,

2006.

Suradnik u projektu: Utjecaj višenamjenskog kanala Dunav – Sava na agroekosustave njegovog slivnog područja,

Naručitelj: „Elektroprojekt“, Zagreb,

Voditelj; D. Petošić, Zavod za poljoprivredne melioracije Agronomskog fakulteta Zagreb,

Autor izvješća; Prvo nacionalno izvješće o provedbi konvencije UN o suzbijanju dezertifikacije,

Naručitelj: Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja RH,

2005.

Autor studije u okviru projekta; Predvidljivi utjecaj Višenamjenskog hidrotehničkog sustava HE Podsused na tlo i poljoprivredu,

Naručitelj: Elektroprojekt Zagreb,

Koordinator izrade projekta; Vrednovanje agroekoloških prilika i projekcija razvitka poljoprivrede na području Grada Petrinje,

Naručitelj: Gradsko poglavarstvo Grada Petrinje,

Nositelj dijela koji se odnosi na tlo i poljoprivredu u okviru projekta; Stanje i projekcija prihvatljivog razvoja poljoprivrede i industrije na području utjecaja Nacionalnog parka Una,

Naručitelj projekta: Elektroprojekt - Zagreb,

2004.-2005.

Suradnik za dio koji se odnosi na tlo i poljoprivredu u okviru projekta; Utiskivanje otpada iz naftno-rudarske djelatnosti u duboke bušotine,

Naručitelj: INA-Naftaplin,

Nositelj: Rudarsko-geološko naftni fakultet, Zagreb,

2002.-2003.

Voditelj projekta pod nazivom; Agroekološki elaborat s prijedlogom za rekultivaciju tala na trajno napuštenim i saniranim bušotinskim radnim prostorima naftnoga polja,

Naručitelj: INA Naftaplin,

2002.

Koordinator izrade projekta; Razvitak poljoprivrede na području Brodsko-posavske Županije,

Naručitelj: Županija Brodsko-posavska,

Izvršitelj: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,

2001.-2003.

Suradnik u projektu: Utjecaj na okoliš naftno-rudarskih objekata INA d.d., za poručja više županija, u suradnji s Rudarsko-geološko naftnim fakultetom,

Naručitelj: INA Naftaplin, Zagreb,

2001.

Suradnik u projektu: Uspješnosti postupka i rezultata solidifikacije centralne otpadne jame pogona Lipovljani i utjecaj zahvata na okoliš, u suradnji s Rudarsko geološko naftnim fakultetom,

Naručitelj: INA Naftaplin,

Voditelj: Gaurina-Međimurec Nediljka, Rudarsko geološko naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,

2000.-2001.

Suradnik u projektu; Prvo nacionalno izvješće o klimatskim promjenama,

Naručitelj; Ekonerg, Zagreb,

2000.

Koordinator i kreator projekta; Program razvitka poljoprivrede na području Sisačko-moslavačke županije,

Naručitelj: Sisačko-moslavačka županija,

Izvršitelj; Agronomski fakultet, Zagreb,

1999.

Voditelj projekta; Stanje i projekt rekultivacije tala isplačne jame plinskih bušotina-više bušotina na svim naftnim poljima,

Naručitelj: INA Naftaplin, Zagreb,

1998.-2001.

Suradnik u projektu; Plodored za obiteljska gospodarstva u Podravini,

Naručitelj; Ministarstvo, poljoprivrede i šumarstva RH,

Voditelj; I. Turšić, Duhanski institut Zagreb,

1998.-2003.

Voditelj, a zatim suradnik u projektu; Onečišćenost tala i djelotvornost sanacije na mjestu puknuća otpremnoga naftovoda (više lokaliteta),

Naručitelj: INA Naftaplin, Zagreb,

1997.

Koordinator - suradnik; Projekt razvitka poljoprivrede na području Zagreba i Zagrebačke županije,

Naručitelj; Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo, Zagreb,

Suradnik u projektu; Uređenje tala Vinodolske kotline za potrebe biljne proizvodnje, a u okvru njega u izradi studije; Ocjena rizika od erozije i dizajniranje proizvodnih parcela,

Naručitelj; lokalna vlast,

Voditelj; I. Kisić, Zavod za opću proizvodnju bilja Agronomskog fakulteta, Zagreb,

Voditelj, kreator riješenja u projektu; Prognoza učinka erozije na slivnom području planirane akumulacije Konavosko polje,

Naručitelj: Općina Konavle,

Koordinator izrade, urednik i autor dva, a koautor dva poglavlja; Nacionalno izvješće za World Food Summit - Hrvatska poljoprivreda na raskrižju,

Naručitelj: Vlada RH, Ministarstvo Poljoprivrede,

1996.

Suradnik u projektu; Ekološko-gospodarsko vrednovanje tala županije Karlovačke za potrebe razvitka poljoprivrede,

Naručitelj; Karlovačka županija,

Koordinator; F. Tomić, Zavod za poljoprivredne melioracije AFZ Sveučilišta u Zagrebu,

1995.

Osmislio, vodio i izradio riješenja u okviru; Projekt transformacije poljoprivrede na tlima vodozaštitnog područja crpilišta Kosnica,

Naručitelj; Vodovod grada Zagreba,

Autor dva poglavlja u okviru projekta; Ekološko-gospodarsko vrednovanje tala županije Primorsko-goranske za potrebe razvitka poljoprivrede,

Naručitelj; Primorsko-goranska županija,

Voditelj; A. Butorac, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za OPB

1992.

Voditelj istraživanja i autor studije; Stanje zagađenosti tla na području utjecaja pogona Plive u Kalinovici,

Naručitelj: Pliva - Zagreb,

Voditelj; Projekcija biljne proizvodnje na vodozaštitnom području crpilišta Črnkovec,

Naručitelj: Elektroprojekt, Zagreb,

1991.–2011.

Voditelj, a zatim suradnik na projektu; Agroekološke studije stanja tala i smjernice sanacije tala oštećenih naftnim rudarstvom i prometom petrokemikalija

Voditelj: Ivica Kisić, Zavod za opću proizvodnju boilja Agronomskog fakulteta, Zagreb

Naručitelj: INA- Industrija nafte, d.d.

1990–2005.

Voditelj i autor riješenja; Studija stanja poljoprivrednih tala na području sanacije isplačnih jama plinskih bušotina INA-Naftaplina, s preporukom korištenja u periodu rekultivacije,

Naručitelj; INA Naftaplin, Zagreb,

1990-1994.

Suradnik u projektu; Istraživanje fertilizacijske vrijednosti specijalnih prirodnih supstrata (agrarvitala) na bazi zeolitnog tufa,

Naručitelj; Kaming Ljubešćica, Institut za razvoj i međunarodne odnose,

Voditelj; A. Butorac, Zavod za opću proizvodnju bilja Agronomskog fakulteta,

1990.

Voditelj i autor studije; Prognoza utjecaja predložene trase brze ceste na poljoprivredna tla, s prijedlogom mjera zaštite,

Naručitelj; Institut građevinarstva Hrvatske (IGH) – Zagreb,

1988.

Autor riješenja; Smjernice za postupak tehničke sanacije površinskog kopa silikatnog pijeska,

Naručitelj; IGM Lepoglava,

Voditelj; A. Butorac, Zavod za OPB Agronomskog fakulteta,

Autor rješenja - izrada studije; Primjena otpadnih voda (gnojovke) svinjogojske farme Gradec,

Naručitelj; PIK Vrbovec,

Voditelj; A. Butorac, Zavod za opću proizvodnju bilja Agronomskog fakulteta,

Autor riješenja - izrada ekspertize Ekspertiza mulja Industrije građevnog materijala,

Naručitelj; IGM Lepoglava,

Voditelj; A. Butorac, Zavod za opću proizvodnju bilja Agronomskog fakulteta,

1987.

Suradnik u studiji; Projekcija poljoprivredne biljne proizvodnje na proizvodnom području vodne stepenice Đurđevac,

Naručitelj; Elektroprojekt Zagreb,

Voditelj i kreator riješenja: A. Butorac, Zavod za opću proizvodnju bilja Agronomskog fakulteta,

Suradnik Agropedološko-melioracijska osnova glavnog projekta uređenja zemljišta područja VS Đurđevac-Prekodravlje,

Naručitelj; Elektroprojekt Zagreb,

Voditelji: Ž. Vidaček i A. Butorac, Agronomskog fakulteta,

1986.

Istraživač i autor ekspertize – studije; Agroekološka ekspertiza proizvodnih površina Farme muznih krava Sadilovac,

Naručitelj: KIM Karlovac, Farma muznih krava Sadilovac.

Voditelj; A. Butorac, Zavod za OPB AFZ,

1984.

Terenska istraživanja i izrada studije; Pedološka studija površina katastarske općine za potrebe komasacije,

Naručitelj; Vodoprivredno poduzeće “Bistra” Đurđevac,