Dobrodošli!

Na svojim osobnim stranicama
srdačno Vas pozdravlja

Dr. sc. Ferdo Bašić

professor emeritus

Ferdo Bašić
 
 
O meniAkademska djelatnost (1971-2013) O meni
separator

OBNAŠANJE JAVNIH DUŽNOSTI U AKADEMSKOJ ZAJEDNICI I IZVAN NJE

Član hrvatskih znanstvenih udruženja:

 • Hrvatskog društva za proučavanje tla–utemeljitelj i prvi predsjednik,
 • Hrvatskog ekološkog društva,
 • Hrvatskog društva za zaštitu vode,

Član međunarodnih znanstvenih udruženja:

 • International Union of Soil Science,
 • International Soil Tillage Research Organisation – ISTRO, i
 • European Society of Soil Conservation (ESSC).

Član različitih stručnih tijela

 • Mreža znanstvenika Europskog ureda za tlo (ESBN – European Soil Bureau Network), sa sjedištem u Zajedničkom istraživačkom središtu Europskog povjerenstva, (Join Research centre – JRC) – Institut za okoliš i održivost (Institute for Environment and Sustainability – IES) – Ispra.
 • Član izvršnog odbora (Steering comittee) ESBN
 • Matični odbor za biotehničke znanosti – za izbor u znanstvena zvanja - dva mandata,
 • Radna skupina za izradu Nacionalnog programa ublažavanja posljedica suša i suzbijanja oštećenja zemljišta u Republici Hrvatskoj (NAP) u razdoblju 2004-2008,
 • Državno izaslanstvo RH na World Food Summitu (Rim 1996) i koordinator izrade Nacionalnog izvješća o stanju sigurnosti opskrbe hranom (Food security).
 • ICA – Interuniversity Conference of Agriculural and related sciences, koja okuplja sva poljoprivredna sveučilišta Europe,
 • Odbor za zaštitu okoliša Sabora Republike Hrvatske, zadužen za zaštitu tla i šuma,

Obnašanje javnih dužnosti

 • Prodekan za znanstvenu djelatnost - u dva mandata,
 • Predsjednik Upravnog vijeća Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima,
 • Utemeljitelj i suradnik u nevladinoj udruzi "Lijepa Naša",
 • Predsjednik Grupacije “Eko-hrana” Hrvatske gospodarske komore,
 • Voditelj diplomskog studija Agroekologija na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, ,