Dobrodošli!

Na svojim osobnim stranicama
srdačno Vas pozdravlja

Dr. sc. Ferdo Bašić

professor emeritus

Ferdo Bašić
 
 
O meniAkademska djelatnost (1971-2013) O meni
separator

RADNO ISKUSTVO

1964-1965.

U "svijet rada" ulazi kao poljoprivredni tehničar sa završenom prestižnom srednjom poljoprivrednom školom u Iloku u Zemljoradničkoj zadruzi Selenča kod Bača - Vojvodina kao referent za hmeljarstvo.

1965.

Poslije odsluženja vojne obveze radi kao referent stočarstva u Poljoprivrednom kombinatu - Županja radna jedinica Drenovci II.

1971-1972.

Akademsku karijeru počinje kao asistent u Zavodu za pedologiju Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje drži terenske i laboratorijske vježbe iz kolegija Pedologija

1972-1973.

Slom "hrvatskog proljeća" "slama" i rad na fakultetu. Prihvaća ga Institut za pedologiju i tehnologiju tla - Zagreb, gdje je radio kao student. Radi kao asistent za genezu tla i kartografiju u okviru projekta Opća pedološka karta mjerila 1:50 000, u kojemu ostaje 14 godina - do završetka projekta 1986. god.

1973-1984.

Slijedi 11 godina rada na Višoj poljoprivrednoj školi, koja je bila začetnik znanosti u poljoprivredi jugoistoka Europe. Radi na istraživanju na projektu OPK Hrvatske i u suradnji sa Šumarskim fakultetom. Drži nastavu i vježbe kolegija Pedologija i Melioracije tla. Za potrebe nastave 1976. izdaje udžbenik Pedologija, a već 1982. drugo izdanje. Ovaj udžbenik na dugi rok, praktički do danas je definirao okvire znanja o tlu koja treba savladati student više poljoprivredne škole.

1984 – 2010.

Vraća se na matični fakultet u Zavod za opću proizvodnju bilja čiji je utemeljitelj znameniti hrvatski pedolog svjetskog glasa M. Gračanin, a nastavili tvorac "Zagrebačke agrotehnike škole" V. Mihalić, a zatim i njegov učenik A. Butorac. Držao je nastavu iz Opće proizvodnje bilja, a u reformirani studij uvodi izborne predmete Ekološka poljoprivreda i Zaštita tla i voda, za koje studenti pokazuju veliko zanimanje. Prilikom "Bolonjske reforme" oba kolegija će prerasti u studije Agroekologije i Ekološke poljoprivrede, kao prve te vrste u ovom dijelu Europe.

Prihvaćajući i afirmirajući koncept održivog gospodarenja tlom ostavio je dubok trag i u drugim sveučilišnim sredinama u kojima je djelovao - Split, Mostar, Sarajevo.

2010. god.

sa navršenih 65 godina života i 40 godina rada, prema odredbama Zakona, a na vlastito zadovoljstvo umirovljen... i načetog zdravlja (4 ugrađena stenta, jedan srčani i jedan blagi moždani udar, osteoartritis i teška reuma "zarađena" u silnim profilima)...

2011.

... da bi na još veće zadovoljstvo odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu, na prijedlog Fakultetskog vijeća Agronomskog fakulteta izabran u počasno zvanje professor emeritus. I sada, mirno, radeći po vlastitom izboru "ore" posljednje brazde svoje "životne njive". Gledajućina već uzorano...što slijedi nastavite li čitati... ima razloga za zadovoljstvo!