Dobrodošli!

Na svojim osobnim stranicama
srdačno Vas pozdravlja

Dr. sc. Ferdo Bašić

professor emeritus

Ferdo Bašić
 
 
O meniAkademska djelatnost (1971-2013) O meni
separator

BROJČANI PRIKAZ RADOVA (1971 - 2013)

I, na koncu prilažemo i tablicu s brojčanim prikazom ukupne djelatnosti, koji se odnosi na razdoblje 1971 - 2013. godine.

Kategorizacija je izvršena prema kriterijima koji se danas primjenjuju za izbor u znanstvena zvanja. Teškoće nam čini činjenica da nikada nije rješen status pedokartografskih radova, dakle radova u epohalnom projektu - Opća pedološka karta Hrvatske mjerila 1:50 000.

Vrlo zanimljivo, nitko ne spori da je projekt epohalnog značaja, kartu koriste brojne struke, ona se pokazala široko upotrebljivom, ali autorima listova pedoloških karata nije rješen status. Projekt je znanstveni, ali su radovi koji su njegova sastavnica ili stručni ili jednostavno ne postoje, premda su rađeni i recenzirani, vrlo strogim kriterijima.

U ovom prikazu nije se moglo ignorirati činjenicu da je autor 15 godina sudionik toga projekta. Tiskane karte i tumače svrstali smo u knjige, a rukopisne materijale u rukopise.

Kako se u donjoj tablici vidi, u svom radu je pokazao izuzetnu smisao, nadarenost i sklonost timskom radu. Tu tvrdnju najbolje oslikava podatak da se u popisu 731 rada uz ime autora javlja 269 suradnika - koautora, iz svih naših sveučilišnih središta, iz bivše države i 72 iz inozemstva, iz 23 države sa svih kontinenata.

ZNANSTVENA DJELATNOST

Broj

TISKANE KNJIGE, UDŽBENICI, KARTE, TUMAČI I SKRIPTA

Autorske knjige, (uključujući tumače i listove OPK)

24

Uredničke knjige

6

Poglavlja u knjizi

38

Udžbenici i skripta

14

Ukupno:

82

PUBLICIRANI ZNANSTVENI RADOVI

Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima

23

Znanstveni radovi u jednako rangiranim časopisima

45

Ukupno Izvorni znanstveni radovi a1:

68

Radovi u drugim časopisima

15

Ukupno radovi u drugim časopisima a2:

15

RECENZIRANI RADOVI NA ZNANSTVENIM SKUPOVIMA

Plenarna izlaganja

4

Publicirana pozivna predavanja

2

Znanstveni radovi u zbornicima međunarodnih skupova s recenzijom

75

Radovi u zbornicima domaćih znanstvenih skupova, s recenzijom

47

Ukupno radovi a3:

128

NERECENZIRANI RADOVI I SAŽECI NA SKUPOVIMA

Nerecenzirani radovi u zbornicima domaćih znanstvenih skupova

10

Sažeci u zbornicima skupova

54

Nerecenzirani radovi i sažeci:

64

NEOBJAVLJENI RADOVI I RUKOPISI

Neobjavljeni prilozi sa znanstvenih skupova

30

Knjige u rukopisu

5

Rukopisi iz projekta Opća pedološka karta (OPK) 1:50 000

13

Ukupno:

48

SVEUKUPNO ZNANSTVENI RADOVI

405

STRUČNA DJELATNOST

TEMATSKI RAZNOVRSNE STUDIJE

Studije iz međunarodne suradnje

20

Studije iz radova na području Hrvatske

64

Studije uređenja tala

13

Stručni nalazi – ekspertize

15

Tematski različite studije, domaće i iz međunarodne suradnje

112

STUDIJE OŠTEĆENJA TALA EKSPLOATACIJOM NAFTE I PLINA

Oštećenja i projekt rekultivacije tala isplačnih jama plinskih i/ili naftnih bušotina

155

Stanje onečišćenosti tala u krugu rafinerija, naftnih pogona i postrojenja

4

Studija utjecaja na okoliš naftno rudarskih objekata na području županija

7

Rekultivacija tala trajno napuštenih naftnih/plinskih bušotina i polja;

2

Mogućnosti utiskivanja otpada u napuštene bušotine

5

Utjecaj puknuća naftno-plinskih cjevovoda na tlo

9

Istraživanje posljedica izljeva nafte na tlo

4

Trajno motrenje – monitoring tala na području utjecaja izvora emisije

15

Ukupno studije o oštećenjima tala naftom i derivatima

201

VREDNOVANJE KVALITETE VISOKOŠKOLSKIH SVEUČILIŠNIH I STRUČNIH STUDIJA

Evaluacija kvalitete visokih učilišta i programa

13

SVEUKUPNO STRUČNA DJELATNOST:

326

SVEUKUPNO:

731

Citiranost radova u razdoblju 2011 do 2013. god., stanje 12. 01. 2014.:

  • U WOS (Web of Science): citiran 95 puta h-index 6,
  • U Scopus bazi u istom razdoblju citiran 139 puta,
  • U bazi Agricola - 7 puta, a u bazi
  • EBSCO citiran 62 puta.
  • Google znalac – citiranost 255 puta, h-indeks 10.
  • Research gate (RG) score: 7,48

Web stranica - posjećenost: 3511 puta