USTANOVE VISOKOG OBRAZOVANJA U HRVATSKOJDOMESTIC INSTITUTIONS OF HIGH EDUCATION 
1999. 
Kao član povjerenstava Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu Republike Hrvatske, u ulozi predsjednika Povjerenstva u sastavu: Bašić F., Ember J. (Mađarska), Rengel Z. (Australija) Parlov D., izvršio obilazak i ocjenu kvalitete Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta J.J., Strossmayera – Osijek.  As president of Cmission evaluated the Faculty of agriculture University of J.J. Strossmayer in Osijek. 2009. 
·        Kao predsjednik višediscipliranog međunarodnog stručnog povjerenstva Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu Republike  Hrvatske čiji su članovi: Bašić F. Despot Z., Cadek W. (Austrija) Billiet E. (Belgija),   Bijelić, I., izvršio vrednovanje kvalitete stručnih studija Veleučilišta u Rijeci - As president of multidisciplinary international Expert Committee evaluated quality and efficiency of professional study of The polytechnic of Rijeka. 
·        U okviru pilot projekta Hrvatse i NVAO (akreditacijska agencija Nizozemske i Flandrije) kao član međunarodnog povjerenstva u sastavu: Martens H. (Belgija), Kozak D., Breslauer N., Krakar Z. Višić,Š. i  Dodiković-Jurković V. iz Hrvatske,  Pronk N. (Nizozemska), Wera,M. (Flandrija)  obavio vrednovanje Veleučilišta u Kninu, Slavonskom Brodu i Zagrebu,Ugovorna ustanova (contract institution); The Accreditation Organisation of the Netherlands and Flanders (Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie; NVAO) as the independent  educational accreditation  organisation for  higher education in Nethelands  and  Flanders .   

USTANOVE VISOKOG OBRAZOVANJA U INOZEMSTVU INTERNATIONAL INSTIT. OF HIG. EDUCATION 
2010.
 
Međunarodno povjerenstvo u sastavu: Hadley P. (Škotska), Grout B. (Danska), Fasoula D. (Grčka), Xiloyannis C. (Italija), obavio vanjsko vrednovanje kvalitete studija Zavoda  za proizvodnju bilja na Veleučilištu Aleksandar Veliki u Solunu – (Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki–ATEI, Department of Crop Production) - contractHellenic Quality Assurance Agency for Higher Education – HQAA- Athens. 
2012. 
·        S povjerenstvom (members of Committee): Bohanec,B., Cvikl,H., Aškerc,K. Evalvacija Višje strokovne šole Grm - Novo mesto – Center biotehnike in turizma, Ugovorna ustanova (contract institution); Nacionalna agencija za kvalitetu visokog obrazovanja Slovenije – NAKVIS – Ljubljana. ·        Povjerenstvo (members of Committee): Bohanec, B.,Dagarin,F., Knapič,M., Zunanja evalvacija Višje strokovne šole Maribor - NAKVIS, Maribor.  
2013. 
·        Povjerenstvo (members of Committee): Dolšak,B., Borstner,B., Kolar,B., Pleško,A., Kramar,J. Podaljšanje akreditacije visoko-šolskeg študijskega programa I stopnja Gospodarski inženiring Univerze v Novi Gorici, Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu -  NAKVIS,  Ljubljana. 
·        Povjerenstvo (members of Committee): Dolšak,B., Borstner,B., Kolar,B., Pleško,A., Kramar,J.  Podaljšanje akreditacije visokošolskeg strokovnog študija I. stopnja Vinogradništvo in vinarstvo Univerze v Novi Gorici, Nac. agencija za kakovost v vis. šolstvu -  NAKVIS,  Ljubljana. 
·        Povjerenstvo (members of Committee): Dolšak,B., Borstner,B., Kolar,B., Pleško,A., Kramar,J. Podaljšanju akreditacije visoko-šolskeg študijskega programa I stopnja Kulturna zgodovina Univerze v Novi Gorici, Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu -  NAKVIS,  Ljubljana. 
·        S povjerenstvom (members of Committee): Drobnič-Košorok,M., Štrus,J., Bašić,F., Kos,D. Zunanja evalvacija za podaljšanja akreditacije študijskih programov prve, druge in tretje stopnje Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, - NAKVIS, Ljubljana 2013. ·        S povjerenstvom (members of Committee): Lipej,B., Peserl,A., Železnik,T., Aškerc,K. Zunanja evalvacija Biotehniškega centra Naklo, Višje strokovne šole, NAKVIS, Ljubljana. 
·        S povjerenstvom (members of Committee): Pašić,Z., Železnik,T., Kramar,J. Prva akreditacija Visokošolskog strokovneg študijskega programa prva stopnja Upravljanje podeželja Visoke šole za upravljanje Podeželja Grm, Novo Mesto, NAKVIS, Ljubljana. 
2014. 
·        Povjerenstvo u sastavu (members of Committee): Škorjanc,D., Leskovec,B. Podaljšanje akreditacije študijskega Progr. Biotehniške fakultete, Univerza v Ljubljani, NAKVIS, Ljubljana. 
·        Povjerenstvo (members of Committee): Škorjanc,D., Leskovec,B., Jesih,I., Podaljšanje akreditacije dodiplomskih študijskih programov Biodiverziteta in Sredozemsko kmetijstvo ter magistrskega štud. programa Varstvo narave Univ. v Primorskem, Koper, NAKVIS, Ljubljana. 
2015. 
·        Povjerenstvo sastava (members of Committee): Škorjanc,D., Leskovec,B., Jesih,I. Podaljšanje akre- ditacije študijskega programa, Univ.a v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, NAKVIS, Ljubljana. 
·        Povjerenstvo u sastavu (members of Committee): Škorjanc,D., Leskovec,B., Jesih,I. Podaljšanje akreditacije študijskih programov-dodiplomska študijska programa Biodiverziteta in Sredozemsko kmetijstvo ter magistrski študijski program Varstvo narave, NAKVIS, Ljubljana. 
·        Povjerenstvo u sastavu (members of Committee): Drobnič–Košorok,M., Kos,D., Kramar,J. Podaljšanje akreditacije študijskega programa druge stopnje Varnost hrane v prehrambeni verigi, Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, NAKVIS, Ljubljana. 
2018
Povjerenstvo sastava: Čorbo S. (predsjednica), Alagić D., Vukoja B. Janjetović Lj., Izvješće komisije domaćih i međunarodnih stručnjaka, za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta i davanje preporuka o akreditaciji visokoškolske ustanove odnosno studijskog programa Univerziteta modernih znanosti – Centar komercijalnog menadžmenta (CKM), Mostar, izvješće, rukopis, 34 str., Sarajevo, Banja Luka, Križevci, Mostar, 2019.,