SLIJED IZBORA U AKADEMSKA ZVANJA, NAGRADE I POČASTI  

SEQUENCE OF ELECTIONS IN THE ACADEMIC TITLE, AWARDWS AND HONOURS   1971. Nastavničko vijeće Fakulteta poljoprivrednih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, prema za to uobičajenom postupku bIra ga u znanstveno -nastavno zvanje – asistent. Council of Faculty of agriculture University of Zagreb elected - assistant
1974.  Vijeće nastavnika Više poljoprivredne škole Križevci, prema onodobno važećem zakonu obavlja izbor u zvanje - profesor više škole - Council of Higher agricultural college Križevci elected in - professor of higher school.  
1984.  Fakultetsko vijeće Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu uobičajenim postupkom bira ga u zva nje znanstveni asistent - Council of Faculty of agriculture University of Zagreb elected him in - scientific  assistant.
1984.  Fakultetsko vijeće Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu proglašava izbor u zvanje - docent.Council of Faculty of agriculture University of Zagreb declared the election in the title - assistant professor. 
1990.  Fakultetsko vijeće Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izbor u zvanje - izvanredni profesor. Council of Faculty of agriculture University of Zagreb elected in the title - associate  professor. 
1996.  Fakultetsko vijeće Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu proglašava izbor u zvanje – redoviti  profesor - Council of Faculty of agriculture University of Zagreb elected him in the title - full professor of University.
2000.  Fakultetsko vijeće Agronomskog fak. Sveučilišta u Zagrebu proglašava izbor u najviše znanstveno - nastavno- zvanje - redoviti  profesor u trajnom zvanju - Council of Faculty of agriculture University of Zagreb elected him in - full professor with tenure.
2006. Za posebne zasluge u suradnji Dekan i Fakultetsko vijeće Fakulteta poljoprivrednih i okolišnih znanosti Sveučilišta Szent Istvan u Godollo-u (Mađarska) dodjeljuju počasno zvanje Počasni savjetnik Sveučilišta Szent Istvan – Godollo -For the special merits in co-operation, Dean and Council of Faculty of agricultural and environmental sciences of the University S. Istvan in Godollo elected in a honorary title: The honorary adviser of University.  
2011.  Na prijedlog Fakultetskog vijeća Agronomskog fakulteta Senat Sveučilišta u Zagrebu dodijeljuje mu počasno zvanje professor emeritus - Senate of University of Zagreb according of proposal of Council of Faculty of agriculture University of Zagreb declared the election in the title - professor emeritus.
2014.  Kao kruna na karijeru, na obrazloženi prijedlog akademika Tomića i Matića Hrvatska akademija zna nosti i umjetnosti bira ga za svog redovitog člana u Razredu za prirodne znanostiOn the end, as „a crown“ of career: Based on proposal of academician F. Tomić and academician S. Matić Croatian academy of sciences and arts elected him as fellow of Academy in The Department of natural sciences.
2015. Na prijedlog Razreda za prirodne znanosti izabran za Predsjednika Znanstvenog vijeća za zaštitu prirode Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, što na već umorna pleća, uz načeto zdravlje donosi nove, nimalo jednostavne, vrlo zahtjevne obveze. - Elected in honour of President of Scientific council for nature protection of Croatian academy of science and arts, which on the tired shoulders brings new commitments. 
2017. Na prijedlog Odjeljenja za prirone i matematičke znanosti izabran za inozemnog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u tm odjeljenju. Bio je tosnažnim dojmovima prožet događaj koji ga sjećanjem veže na dugogodišnje suradnike iz BiH, napose na drage prijatelje, velike ljude akademike M. Vlahinića i T. Šarića – Public elected in Academy of sciences and arts of Bosnia-Herzegovina – Department of natural science. Impressive event remembered him on log-year partner from B&H, especially friend and excellent person academician Mihovil Vlahinić.  2017.    Na zadovoljstvo i čast akademske struke utemeljena je Akademija poljoprivrednih znanosti, a na Osnivačkoj skupštini izabran je za redovitog člana i dopredsjednika za znanstvenu djelatnost. Dugogodišnja suradnja s akademikom Tomićem, koji je izabran za predsjednika APZ se tako nastavlj - To the satisfaction and honor of the agronomic profession and the academic community, the Academy of Agricultural Sciences was established. At  the Founding Assembly he was elected as a full member and vice president for scientific activities. The long-term cooperation with academician Tomić, who was elected president of APZ, thus continues.  
2018. Na redovitoj Skupštini izabran za tajnika Razreda za prirodne znanosti i u Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Ispunjen ponosom pri sjećanju na plejadu velevrstnika hrvatskog prirodoslovlja, gorostasa hrvatskog uma koji su udahnuli svoj duh i u misaonoj radionici Razreda ostavili neizbrisiv trag: Kišpatić, Malez, Jurković, veliki agronomi; Tavčar, Horvat, Kovačević, Ogrizek, Maceljski, … Posebno počašćen što su u tom nizu bili njegovi životni i akademski uzori, gorostasi uma Gračanin i Mihalić. Veća se čast, ali i odgovornost za rad teško može i zamisliti. - At the regular Assembly, he was elected Secretary of the Department of Natural Sciences and the Presidency of the Croatian Academy of Sciences and Arts. Filled with pride in remembering the famous Croatian naturalists who worked in that Class: Kišpatić, Malez, Jurković, great agronomists Horvat, Kovačević, Ogrizek… A larger honour and responsibility is hard to imagine.